TPM fabriek software verbeteren

TPM staat voor Total Productive Maintenance. Met TPM probeer je optimale condities te creëren voor alle aspecten van de machine en voor iedere levensduurfase. Verhoog de veiligheid, productiviteit en kwaliteit in jouw organisatie en behaal je verbeterdoelen!

Wat houdt TPM in?

TPM is een programma voor machineonderhoud. Daarbij zijn de afdelingen Productie en Onderhoud beide essentieel. Productie meer op de korte termijn, onderhoud op de lange termijn.

Het doel van TPM

Met TPM streef je naar hoge veiligheid, hoge productiviteit en hoge kwaliteit. Dit doe je door het aantal ongevallen, storingen en afwijkingen zo ver mogelijk terug te brengen, liefst tot 0.

TPM geeft meer eigenaarschap.

Wanneer gebruik je TPM?

Met TPM kun je je industriële processen en machinepark verbeteren met regelmatig onderhoud en periodieke kwaliteitscontroles. Het geeft een belangrijke rol aan de mensen op de werkvloer, waardoor er eigenaarschap van installaties en apparaten ontstaat.

TPM in 8 pilaren

TPM is een vorm van preventief onderhoud. Preventief onderhoud werd al begin jaren 60 door Toyota geïntroduceerd. De methode werd bedacht door Seiichi Nakajima in 1988 en is in de loop der jaren uitgegroeid naar het huidige TPM-model met 8 pilaren:

 1. Gericht verbeteren

Met gericht verbeteren probeer je verliezen weg te nemen in het productieproces. Storingen en defecten zijn daarbij vaak grote boosdoeners. Met OEE (Overall Equipment Effectiveness) kun je zien hoe effectief je je productiemiddelen inzet. Hoe vaak staat een machine stil? En waarom staat hij dan stil? Op hoeveel procent van de maximale snelheid draait de machine eigenlijk? En als je non-stop draait op topsnelheid, produceer je dan veel uitval?

Met OEE zie je duidelijk waar je verspillingen zitten.

De kracht van OEE is dat de belangrijkste verspillingen duidelijk naar boven komen. Het meet de verschillen tussen de ideale productie en de werkelijke productie. Als een productielijn 24 uur per dag draait, op de hoogste snelheid produceert en perfecte kwaliteit aflevert, dan hebben we een beeld van de ideale productie van een lijn. Afgezet tegen de werkelijke productie ontdek je waar de verspillingen zitten.

Maak ook een OEE-berekening voor jouw proces! Een onmisbare stap om te kunnen verbeteren!

 1. Autonoom onderhoud

Autonoom onderhoud is een andere manier van onderhoud. De Technische Dienst (TD) draagt van oudsher de verantwoordelijkheid voor alle onderhoud en reparaties langs de lijn. Bij autonoom onderhoud verschuift deze verantwoordelijkheid zoveel mogelijk naar de werkvloer. De operator werkt mee aan het verhelpen en voorkomen van storingen.

Autonoom onderhoud of Autonomous Maintenance (AM) is een effectieve methode om het productieproces te verbeteren. Het draagt bij aan het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers en versoepelt het productieproces. De implementatie van autonoom onderhoud is een stapsgewijs proces dat in eerste instantie absoluut een tijdsinvestering vraagt – maar dat zal zich zonder meer uitbetalen.

Lees meer over autonoom onderhoud in de blog De kracht van autonoom onderhoud.

 1. Gepland onderhoud

Met TPM probeer je het ongeplande onderhoud zoveel mogelijk om te zetten in gepland onderhoud. Je minimaliseert het oponthoud op de werkvloer door storingen. Dat gaat in 4 stappen:

 1. Verminder de variatie in de levensduur van onderdelen
 2. Verleng de levensduur van ontwerpfouten
 3. Voorspel de levensduur van onderdelen, machines en het onderhoud
 4. Zorg ervoor dat onderdelen op tijd vervangen worden

Daarvoor moet je de benodigde kennis verzamelen:

 • overzicht van alle onderhoudsactiviteiten
 • kennis van de machines op de werkvloer
 • input van de operators

Wanneer deze kennis er is, kun je een overzichtelijk informatiesysteem met een goede onderhoudsplanning ontwikkelen. En kun je starten met gepland onderhoud.

 1. Ontwikkelmanagement

Als je leert van fouten, kun je je machines en je producten verbeteren – en daarmee het hele proces. Ontwikkelmanagement bestaat uit 2 takken:

 • EEM: Early Equipment Management. De kennis van productie en TD wordt gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe apparatuur of de aanpassing van bestaande apparatuur.
 • EPM: Early Product Management. Je overdenkt het hele productieproces van concept tot product. Door al vooraf de best mogelijke omstandigheden voor het nieuw te implementeren product uit te denken en vervolgens te creëren, verloopt het productieproces sneller en beter. 
 1. Opleiding en training

Vaardige medewerkers zijn van groot belang bij TPM. Daarom moeten medewerkers blijven leren, van trainingen en van elkaar. Wanneer je voorkomt dat kennis verloren gaat en stimuleert dat mensen kennis delen en overdragen, kun je groeien met je organisatie.

 1. Kwaliteitsmanagement

Goed kwaliteitsmanagement biedt inzicht en helpt fouten en defecten tijdig te signaleren. Als je actief bezig bent en blijft met het verhogen van het kwaliteitsniveau van producten, kun je stapsgewijs het kwaliteitsverlies binnen je proces terugbrengen naar een minimaal niveau.

Kwaliteitscontrole is daarmee een essentieel onderdeel in het productieproces. Helaas wordt dit vaak niet efficiënt of structureel toegepast. Wettelijke audits zijn niet genoeg, met tussentijdse audits kom je veel verder.

 1. Veiligheid, gezondheid en milieu

TPM focust zich zeker niet alleen op machines, maar ook op de mens. Veiligheid, gezondheid en milieu (VGWM) speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen het management, maar zeker ook het personeel op de werkvloer is daarvoor verantwoordelijk.

Een goede methode voor een veilige, gezonde werkomgeving is 5S. 5s is een methode binnen lean management om efficiënter te werken. Door een werkplek of productie zo overzichtelijk en gestandaardiseerd mogelijk te maken, creëer je een geordende, gezonde en veilige werkomgeving – met bovendien zo min mogelijk verspillingen.

Wist je dat je met Cierpa Assessment 5s audits kunt uitvoeren? Download onze 5s lean checklist hier en ga meteen van start met jouw werkomgeving! Met de Cierpa Kaizen app wordt het bovendien heel gemakkelijk voor jouw hele organisatie om gevaarlijke situaties te melden. Dit kan al met drie drukken op de knop en een korte beschrijving.

 1. TPM op kantoor

TPM is niet alleen op de productievloer gericht. Ook op kantoor liggen volop kansen voor TPM. Denk aan het stroomlijnen van processen, opleiden van kantoorpersoneel en optimaliseren van informatiesystemen. Wanneer de juiste informatie zo snel mogelijk op de juiste plaats komt, verbeter je het proces en bespaar je kosten.

TPM Software zet een werkmethode om in een resultaatgericht verbetertraject.

TPM & slimme software

TPM is een werkmethode. De juiste software helpt je de methodiek in de praktijk te brengen. Cierpa Software is verbetersoftware die je daarbij op alle vlakken helpt, bijvoorbeeld met metingen in je proces uitvoeren, verspillingen elimineren, storingen voorkomen, de kwaliteit verbeteren en het opleidingsniveau bewaken.

Cierpa OEE registreert de storingen en meet hoeveel draaiuren een machine maakt, wat de mogelijkheid biedt bij te houden wanneer weer onderhoud ingepland moet worden.

Cierpa Quality maakt van een verplichte kwaliteitscontrole een instrument om je organisatie te verbeteren. De software versnelt het controleproces en leidt gelijktijdig tot minder defecten.

Cierpa Kaizen kan incidenten escaleren, waarna correctief en preventief opgetreden kan worden. Kaizen kan daarnaast periodiek onderhoud inplannen en managen binnen het proces. Met de onderhoudsmodule kun je gepland onderhoud beheren. Je kunt onderhoudschema’s opstellen op basis van kalenderdagen of draaiuren. Vervolgacties naar aanleiding van het onderhoud kun je direct inplannen in Cierpa Kaizen.

Cierpa Competence biedt de mogelijkheid nieuwe standaarden te beschrijven en te implementeren. Je kunt het kennisniveau in de organisatie op peil brengen middels een online leeromgeving met theorie- en praktijktoetsen én de kennis in de organisatie borgen. 

Cierpa Assessment kan inspecties beheren. Zie het als een een korte inspectie in de organisatie van de status quo: ga je bergopwaarts of blijf je hangen?

TPM & onze klanten

Onze klanten zetten Cierpa Software slim in bij de implementatie van TPM in hun organisaties!

 

Sipke Brandsma is productieleider bij Aviko Steenderen en bevlogen verbeteraar.

“Total Productive Maintenance focust zich op het verbeteren van de machines, het wegnemen van verliezen en het in hun kracht zetten van de mensen. Ons streven is toekomstige storingen weg te nemen door gericht onderhoud te plegen. Daarbij wordt ook gekeken wat operators zelf kunnen doen aan hun eigen machines, met eerstelijnsonderhoud als schoonmaken of smeren kunnen zij het aantal storingen vaak al verminderen.

Waar de eerste insteek was het makkelijk en eenduidig bijhouden van feiten en data met verschillende afdelingen, zijn we nu op zoek naar trends. We zoeken dezelfde storingen, terugkerende stilstanden, het voorkomen van kwaliteitsverliezen. Kan ik het verlies zien aankomen en voorkomen? Daar hebben we een verbeterslag in gemaakt. We kunnen met operators, ploegleiders en kwaliteitscontroleurs het proces vastleggen in Cierpa OEE, en daarmee ook zien waar de oplossingen en trends zitten.”

Lees het hele interview hier.

 

TPM Facilitator Eugene van der Linden werkt bij Novidon aan een zo efficiënt mogelijk productieproces waarin werkelijk niets weggegooid wordt.

“Total Productive Maintenance is een methode om onze werkwijze makkelijker te maken voor de werknemers. Ik probeer het productieproces zo efficiënt mogelijk te ordenen. We hebben bij Novidon gelukkig veel Willie Wortels aan boord die daarbij helpen. Samen met een consulent en een projectmanager richten we ons op pilaren als Opleiding en veiligheid, Technische dienst en Productie. De Kaizen Cockpit van Cierpa is een mooi hulpmiddel daarbij.”

Lees het hele interview hier.

 

HSE-coördinator Sander de Geus richt zich bij Dawn Foods onder andere op het verbeteren van de veiligheid tijdens het productieproces.

“Sinds een halfjaar zijn we gestart met het implementeren van TPM, Total Productive Maintenance. We richten ons op het verbeteren van de beschikbaarheid van machines en installaties en daarmee het terugbrengen van stilstanden. Kaizens zijn essentieel om dat doel te bereiken. Wij werken zo aan een veilige en gezonde werkplek waarin voedselveiligheid, kwaliteit en de wensen van de klant centraal staan. ”

Lees het hele interview hier.