Autonoom onderhoud productieproces fabriek verbeteren

Autonoom onderhoud of Autonomous Maintenance (AM) is een effectieve methode om het productieproces te verbeteren. Het draagt bij aan het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers en versoepelt het productieproces. De implementatie van autonoom onderhoud is een stapsgewijs proces dat in eerste instantie absoluut een tijdsinvestering vraagt – maar dat zal zich zonder meer uitbetalen.

Wat is autonoom onderhoud?

Autonoom onderhoud is een andere manier van onderhoud. Waar normaliter de Technische Dienst (TD) de verantwoordelijkheid draagt voor alle onderhoud en reparaties langs de lijn, decentraliseert autonoom onderhoud deze verantwoordelijkheid. De operator werkt voortaan mee aan het verhelpen en voorkomen van storingen.

Autonoom onderhoud in 7 stappen

Autonoom onderhoud is geen methode die van de ene op de andere dag is ingevoerd. Het kan enkele jaren duren voor AM volledig is geïntegreerd in het productieproces. De volgende stappen worden daarin doorlopen: 

Stap 1: Schoonmaken en inspecteren

Allereerst wordt de basisconditie van de machine hersteld. 

Stap 2: Elimineren van vuilbronnen, moeilijk bereikbare en moeilijk te inspecteren plaatsen

In deze stap worden zo veel mogelijk veroorzakers van problemen uitgesloten, waarmee de toekomstige schoonmaaktijd gereduceerd wordt. 

Stap 3: Smeren & vaststellen standaard voor autonoom onderhoud

De machine wordt regelmatig gesmeerd en er wordt geïnventariseerd welk vast onderhoud gedaan moet worden. 

Stap 4: Algemene inspectie

Gedurende een aantal maanden houdt de TD de algemene inspectie nog onder haar hoede. 

Stap 5: Autonome inspectie

De inspectie wordt overgedragen aan de operators. 

Stap 6: Standaardisatie

In overleg met de operators en de TD wordt de definitieve standaard voor het onderhoud opgesteld. 

Stap 7: Autonoom management

De operators nemen het autonoom onderhoud volledig over.

Autonoom onderhoud draagt bij aan het eigenaarschap onder je medewerkers. En leidt tot meer tevredenheid op de werkvloer.

Wat zijn de gevolgen van autonoom onderhoud?

Autonoom onderhoud is duidelijk een andere werkwijze. Van oudsher ligt de verantwoordelijkheid voor gepland en ongepland onderhoud namelijk bij de TD. Het verschil voor de medewerkers is dan ook groot.

 Voor operators:

- er is meer betrokkenheid bij de lijn, wat leidt tot meer motivatie om de lijn optimaal te laten draaien

- de operator hoeft bij een probleem niet meer te wachten op de TD

 Voor de TD:

- er is meer tijd om zich te richten op overkoepelende storingen in plaats van op brandjes blussen

- er ontstaat tijd om de standaard voor algemeen onderhoud te verbeteren

 Voor het productieproces:

Het productieproces verloopt vervolgens aanzienlijk soepeler.

- er is minder vertraging aan de lijn omdat operators meer storingen direct kunnen oplossen

- door de grotere betrokkenheid van operators worden terugkerende storingen en oorzaken sneller gesignaleerd

- doordat de TD meer tijd heeft voor overkoepende problemen en de juiste standaard voor algemeen onderhoud, worden veel toekomstige storingen voorkomen

Hoewel het altijd tijd kost om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en daaraan te wennen, leidt autonoom onderhoud over het algemeen niet alleen tot een optimaler productieproces, maar ook tot meer tevredenheid op de werkvloer.

Autonoom onderhoud implementeren met Cierpa Suite

De modules uit de Cierpa Suite kunnen ieder op eigen wijze bijdragen aan het realiseren van autonoom onderhoud.

 

 

Cierpa OEE registreert de storingen en meet hoeveel draaiuren een machine maakt, wat de mogelijkheid biedt bij te houden wanneer weer onderhoud ingepland moet worden.

Cierpa Kaizen kan incidenten escaleren, waarna correctief en preventief opgetreden kan worden. Kaizen kan daarnaast periodiek onderhoud inplannen en managen binnen het proces.

Cierpa Competence biedt de mogelijkheid nieuwe standaarden te beschrijven en te implementeren.

Cierpa Assessment kan inspecties beheren.

Met Cierpa Software kun je autonoom onderhoud dus deels of helemaal begeleiden.

 

Autonoom onderhoud in de praktijk: Hessing BV

Hessing BV richt zich met ruim 2000 medewerkers in 4 landen op innovatieve en superverse groentenverwerking. Coördinator Continue Verbeteren Mark Koeman vertelt hoe de invoer van autonoom onderhoud tot stand komt.

 

Wat was de aanleiding om te beginnen met autonoom onderhoud?

“Het percentage storingen aan de lijn bleek bij ons relatief hoog. We zijn gaan doorzoeken naar de oorzaak voor die storingen en een belangrijke factor bleek dat er te weinig gepland onderhoud was op de inpaklijnen. Dat heeft geleid tot 2 oplossingen: preventief onderhoud door de Technische Dienst en autonoom onderhoud aan de lijn. We zijn met beide gestart.”

Hoe voeren jullie autonoom onderhoud in?

“We zijn begonnen met een verbeterteam met de TD en Operations erin. Samen zijn we de lijnen stuk voor stuk gaan nalopen: welke inspecties moeten plaatsvinden? Dat waren er wel 40-50 per lijn. 

De volgende vraag was: wie moet dat dan doen, TD of Operations? Meer onderhoud aan de lijn kan de kennis en betrokkenheid van de operators enorm vergroten. Maar tegelijkertijd kan niet alles overgedragen worden. De taken hebben we verdeeld. De afspraak is dat als er bij de inspecties door de operators afwijkingen worden geconstateerd aan de lijn, deze direct worden gecommuniceerd naar de TD. De "wijk"-monteurs gaan dan vervolgens de oorzaak achterhalen en het probleem oplossen.

Wanneer je reële doelstellingen kunt opstellen, komt autonoom onderhoud binnen bereik.

Toen duidelijk was welke taken bij de operators zouden komen te liggen, hebben we visuele instructies gemaakt in de vorm van een SIS-lijst: Schoonmaken, Inspecteren, Smeren. De kennis en kunde van onze hoofdmonteur en de betrokkenheid van onze operators zijn essentieel bij deze stap.

Hierna zijn we een planning gaan maken. Wij hebben de milestones voor de verbeterteams in Cierpa Kaizen geplaatst en werken op die manier verder.”

Hoe dragen de milestones bij aan het opstarttraject van autonoom onderhoud?

“We kunnen vaststellen hoeveel uur per week of per maand we beschikbaar hebben. Daarmee kunnen we reële doelstellingen opstellen. De milestones laten zien: wat willen en kunnen we wanneer afgerond hebben? Op deze manier werken we toe naar autonoom onderhoud op al onze lijnen.”

Cierpa Suite

Wil jij een vrijblijvende demo van onze software?

In een korte demo legt één van onze medewerkers jou graag uit hoe onze Cierpa Suite werkt en hoe jij Cierpa Suite optimaal kunt inzetten in jouw organisatie.

Bel met ons

Wil je graag een medewerker spreken?

010 261 4171
Mail ons

Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord. (uiterlijk 2 werkdagen)

info@cierpa.nl

Vul dit formulier in, dan nemen wij contact met jou op.