13 stappen voor de OEE verbetercoach

De OEE verbetercoach staat aan de basis van het verbeterproces en zorgt ervoor dat organisaties verder kunnen. Welke 13 stappen doorloopt hij/zij in dit verbetertraject?

stappen OEE verbetercoach proces verbeteren

Stap 1: Begin met het bepalen van de OEE, de Overall Equipment Effectiveness. De kracht van de OEE is dat de belangrijkste verspillingen duidelijk naar boven komen, en daarmee begint het verbeterproces. Bepaal daarom eerst wat de werkelijke productie van de machine is.

Stap 2: Inventariseer waar de mogelijke verliezen zitten. Om te beginnen de inventarisatie van de mogelijke beschikbaarheidsverliezen van een machine, van pauze tot schoonmaak en van omstellen tot repareren.

Stap 3: Inventariseer nu de mogelijke prestatieverliezen, bijvoorbeeld korte stops doordat de machine af en toe hapert of een product lastig doorloopt.

Stap 4: Inventariseer tot slot de mogelijke kwaliteitsverliezen, ofwel mogelijke redenen tot afkeur, van te dik tot te klein tot de verkeerde kleur.

>>> Meer weten over OEE berekenen? Lees de blog “Een goede OEE-berekening maken”.

Stap 5: Om de OEE op waarde te kunnen lezen en te weten wat er gemeten wordt, maakt de verbetercoach een procesmap, ofwel een schematische weergave van het proces dat u wilt meten, van input tot output.

Stap 6: Leg de kenmerken van elk proces vast: welke processtappen worden gezet?

stappen OEE verbetercoach proces verbeteren

Stap 7: Stel vast in welke grootheid/eenheid er iets IN het proces gaat en in welke grootheid/eenheid er iets UIT het proces komt. En in welke snelheid is dat? Als dit bekend is kunt u beginnen met meten.

Stap 8: Bepaal in welke processtap de OEE gemeten moet worden en waar de meetnorm voor het proces zit: wat moet er verbeteren om te bepalen of het verbeterproces succesvol is geweest?

>>> Meer weten over de beste locatie om de OEE te meten? Lees de blog “OEE meten in een productielijn”.

Stap 9: Bepaal hoe u de OEE gaat meten. Dat kan met een kruisjeskaart, online of realtime automatisch. Met de meting moet zichtbaar worden welke verliezen er zijn aan beschikbaarheid, kwaliteit of prestatie, en wat de productie is.

Stap 10: Zet de productie-output op een rijtje. Totaal, goedgekeurd en verspild (door afkeuring of stilstand). Wanneer draait de machine en wanneer niet?

Stap 11: Dit alles moet geregistreerd worden. Dat kan met een kruisjeskaart, online of realtime automatisch. Wanneer u werkt met Cierpa OEE kunt u dit zelf invullen maar kunt u ook kiezen voor realtime online meting. Cierpa OEE heeft nog veel meer mogelijkheden dan alleen de registratie van de OEE: zo laat de software zien wat de prestatienorm is van de machine of processtap en kan het middels grafieken tonen waar de grootste verspillingen zitten.

Stap 12: De OEE verbetercoach heeft nu de grootste verspillingen in beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit helder in kaart gebracht. Welke gaat u eerst aanpakken? Begin met de meest waardevolle verspilling. Als er in beschikbaarheid 40% verlies aangetoond is en in prestatie 2%, dan kiest u in principe voor beschikbaarheid – tenzij die 2% prestatie waardevoller is dan de 40% beschikbaarheid.

stappen OEE verbetercoach proces verbeteren

Stap 13: De verbeterteams kunnen aan de slag! Samen met de verbetercoach kunnen de verspillingen van groot naar klein worden aangepakt.  

Cierpa en OEE-software

Cierpa denkt graag met u mee over hoe u uw OEE kunt verbeteren. OEE-software geeft direct inzicht in verspilling in het productieproces – en toont meteen de achterliggende reden ervan. Waarom wordt er niet maximaal geproduceerd? Cierpa OEE bundelt handmatige, digitale of real-time verzamelde gegevens en zet ze om in inzichten. En met die inzichten kunt u direct al 3-5% outputverbetering verwachten! 

Cierpa kan u daarnaast in contact brengen met een OEE-verbetercoach. Consultant Peter Santegoeds vertelt in dit interview hoe hij een verbetertraject aanpakt.

Cierpa OEE in 3 minuten

Thumbnail
Cierpa OEE in 3 minuten

NAAR CIERPA OEE

Meer over Cierpa OEE in uw bedrijf

Benieuwd wat Cierpa OEE voor u zou kunnen betekenen? Wij denken graag met u mee! Neem contact op voor gratis advies of een demo.

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

13 stappen voor de OEE verbetercoach