Interview Peter Santegoeds continu verbeteren

Verbeterconsultants zijn de spin in het web binnen verbetertrajecten. Wij vroegen ervaren verbeteraars iets van hun kennis te delen. Peter Santegoeds, consultant/eigenaar bij Bodel Inspireert, deelt zijn visie op proces verbeteren.

Wat doe jij als verbeterconsultant?

“Bodel Inspireert begeleidt bedrijven in uiteenlopende verbetertrajecten. Stijgt de omzet maar de winst niet? Spelen er kwaliteitsissues, wordt de output van een productielijn niet gehaald, zijn er efficiency-issues? Of zijn er organisatorische verbeterpunten, in leiderschap en gedrag? 

Ik breng, net als onze andere consultants, in kaart wat de verspillingen zijn en zo starten we met het verbeterproces.” 

In welke branche ben je werkzaam?

“We zijn vooral werkzaam in de financiële branche en de maakindustrie. Onze aanpak is erop gericht dat we met de hulpmiddelen van Lean en Leiderschap verspillingen in kaart brengen, processen vereenvoudigen en daardoor resultaat boeken.

De hulpmiddelen uit Lean en Leiderschap zijn bij ons geen doel op zich maar zijn wel belangrijk. De mate waarin we deze toepassen is afhankelijk van de fase waarin een klant zich bevindt. Hoe meer bekend met verbetertechnieken, des te strikter we deze kunnen inzetten.

De hulpmiddelen uit Lean en Leiderschap zijn bij ons geen doel op zich. Wij werken met volle overtuiging aan verbetertheorieën, maar wel op een manier die past bij het bedrijf.

Dat doen we echter niet per se tot op de letter van de wet. In sommige bedrijven bestaat het risico dat te strikte verbetermethoden gezien worden als ballast en dan ga je het verbeterdoel niet behalen. Daarom werken wij met volle overtuiging aan verbetertheorieën, maar wel op een manier die past bij het bedrijf.”

Hoe ziet jouw rol in een verbetertraject er gemiddeld gezien uit?

 “Een klant signaleert een probleem, groot of klein. Met een kop koffie bespreken we zijn ‘hoofdpijn’ en bepalen de scope. Als we het eens zijn over de aanpak kunnen we beginnen.

Eerst willen we inzicht krijgen in het probleem. Dat doen we middels (financiële) data-analyse en middels interviews. In een vroeg stadium nemen we het plaatselijke team al mee, om draagvlak te creëren. Zo ga je samen op weg naar oorzaken in plaats van symptomen. Vervolgens gaan we het verbeterproces uitvoeren. Hoe lang of kort dat duurt is natuurlijk wisselend per issue.

Een verbeterprogramma kan een dermate omvang hebben dat het interessant is een eigen verbeterorganisatie op te zetten. Wij richten een dergelijke verbeterorganisatie dan in en trainen de specialisten die onze rol uiteindelijk gaan overnemen.”

Zijn verbetertrajecten altijd uitgebreid of werk je ook aan korte verbetertrajecten?

“Dat doen we zeker. We begeleiden geregeld verbeterteams bij korte issues. Samen maken we dan inzichtelijk wat de verspilling is en rekenen voor wat het op kan leveren om de verbetering uit te voeren; ofwel wat het issue waard is. Een zichtbaar financieel voordeel is altijd een goede stimulans binnen het verbetertraject!

Dit voordeel kun je heel goed zichtbaar maken met Cierpa Software: met de OEE tool tonen we waar de verspilling zit en hoe groot de te behalen besparing is. Met Cierpa Kaizen volgen we de verbeterteams en acties op. Het prettige is dat de software laagdrempelig is en al snel veel inzicht geeft; ideaal dus ook bij korte issues.

Een financieel voordeel is altijd een goede stimulans binnen het verbetertraject! Dat maken we dan ook zichtbaar.

De korte verbetertrajecten leiden overigens vaak tot meer. Je begint met één issue, mensen werden enthousiast en dan wordt het verbetertraject vaak uitgebreid.”

Een verbeterproces valt of staat met draagvlak. Is het lastig om mensen mee te krijgen?

“Eigenlijk valt dat mee. We betrekken mensen zo vroeg mogelijk bij het proces en op die manier lukt het altijd wel om mensen mee te krijgen.

Het wérkelijke slagen van een verbetertraject wordt in de basis bepaald door de directie. Niet in woord maar in daad: juicht de directeur het verbeterproces toe maar haakt hij af zodra randvoorwaarden werkelijk ingevuld moeten worden? Vergeet het dan maar. Dan kom je niet verder dan micro-verbeteringen. Een directie moet uitdragen dat zij vol overtuiging meewerkt aan het verbeterproces, pas dan kom je vooruit.”

Het wérkelijke slagen van een verbetertraject ligt aan de directie. Werkt de directie niet vol overtuiging mee? Vergeet het dan maar.

Hoe ver zijn bedrijven naar jouw idee met proces verbeteren?

 “Ik zie nog heel veel kansen. Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in roestvrijstaal, maar bijna niet in verbeterorganisaties met eigen werknemers. Er wordt gerust een dure nieuwe productielijn opgezet die een paar miljoen kost, terwijl in de organisatie en medewerkers eromheen minimaal wordt geïnvesteerd. Maar een nieuwe productielijn gaat in een slechte organisatie met ongetrainde medewerkers natuurlijk ook niet goed presteren!

Naar mijn mening is er te weinig aandacht voor interne verbeterorganisaties. Er zijn versplinterde initiatieven maar geen investeringsplannen voor de medewerkers en de organisatie. Er wordt gedacht in kosten in plaats van in investeringen, terwijl daar zoveel opbrengst te behalen is. 

Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in roestvrijstaal, maar bijna niet in verbeterorganisaties met eigen werknemers.

Een mooi voorbeeld: we zijn nu bezig met een traject om de OEE van een aantal productielijnen te verhogen. Geschatte kosten: €70K voor consultancy en verbetersoftware samen over een periode van 2 jaar. Maar de te verwachten besparing is €400K per jaar! Een fantastische payback. 

Het loont echt om meer te investeren in verbeteren en verbeterconsultants te betrekken bij groeiplannen. Na een verbetertraject investeren in hardware levert minimaal 5x meer op. Maar banken en andere financiers zijn vaak helaas nog te conservatief.”

Wat is jouw tip voor bedrijven die willen starten met verbeteren? 

“Ontwikkel een verbetervisie, maar houd het klein. Als het te groot wordt, wordt het al snel overweldigend en daarmee onuitvoerbaar. Of er wordt vol enthousiasme gestart maar de organisatie kan niet zo snel mee. En dan is de reactie al snel: ‘Zie je wel!’ – en dan is het klaar met verbeteren. Laat het continu verbeteren groeien in je organisatie. Zet eigen mensen in die door specialisten en hulpmiddelen worden ondersteund. Begin klein en rol langzaam uit!”

Peter Santegoeds is een van de gedreven consultants waar Cierpa graag mee samenwerkt. Je kunt met hem in contact komen via Bodel Inspireert

 

Meer over onze verbeterconsultants?

Cierpa werkt uitsluitend samen met deskundige verbeterexperts. Met onze modulaire, veelzijdige en gebruiksvriendelijke software en de vakkennis van onze Cierpa Certified Consultants zorgen wij ervoor dat bedrijven optimaal kunnen presteren! Een win-win-win-situatie – voor de opdrachtgever, voor de consultant en voor ons.

Cierpa Suite

Wil jij een vrijblijvende demo van onze software?

In een korte demo legt één van onze medewerkers jou graag uit hoe onze Cierpa Suite werkt en hoe jij Cierpa Suite optimaal kunt inzetten in jouw organisatie.

Bel met ons

Wil je graag een medewerker spreken?

010 261 4171
Mail ons

Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord. (uiterlijk 2 werkdagen)

info@cierpa.nl

Vul dit formulier in, dan nemen wij contact met jou op.