continu verbeteren verspillingen waardetoevoegende activiteiten

Pas als je de verspillingen uit je productieproces weet te verwijderen, kun je tot de top van je branche behoren. En de beste zijn, dat wil iedereen wel. Dat is immers de beste garantie voor continuïteit. Maar hoe kom je daar?  Ontdek de verspillingen in jouw productieproces en zet de eerste stap op weg naar de top.

Wat zijn verspillingen in het productieproces?

Verspillingen zijn kort gezegd alle activiteiten die plaatsvinden in een proces, die in de ogen van de klant geen waarde toevoegen aan het eindproduct of dienst. Je kunt de activiteiten onderverdelen in groene en rode activiteiten, waarbij de groene activiteiten wel, en de rode geen waarde toevoegen. Topbedrijven weten groen te optimaliseren en rood te elimineren.

Welke activiteiten nu precies groen zijn, hangt af van verschillende bedrijfs- en branchespecifieke factoren. De rode activiteiten daarentegen zijn voor ieder bedrijf identiek, maar niet allemaal even relevant. Belangrijker voor jou is om vast te stellen welke activiteiten wel en niet bijdragen aan het behalen van je bedrijfsdoelen.

De vraag die je eerst moet stellen is dus: willen we sneller, beter en/of goedkoper zijn dan de concurrentie?

Wat is je doel en wat betekent dat voor de verspillingen?

Streef je ernaar om ‘de snelste’ te zijn in de branche? Aan zijn alle activiteiten die de doorlooptijd verlengen, zoals wachten, opslag, transport en handling, overproductie e.d. storende rode activiteiten - oftewel: verspillingen. Wil je juist de goedkoopste zijn? Dan wil je zo min mogelijk machine-stilstanden, omsteltijden, machine-snelheidsverliezen en uitval. En wil je juist op kwaliteit scoren? Dan zijn alle defecten uit den boze.

Waar zitten die verspillingen dan?

Wanneer je doel helder is, ga je op zoek naar die verspillingen die je belemmeren in het behalen van je doelstellingen. Je wilt weten hoe je proces er nu uitziet én hoe goed je nu eigenlijk al bent. Die vraag vereist ten eerste een helder inzicht in uw proces. Welke stappen vinden er nu precies plaats? Het zal je verbazen hoeveel organisaties niet precies in beeld hebben hoe hun eigen proces tot in detail verloopt.

Technieken als VSM (Value Stream Mapping) of Makigami helpen je om te beginnen om elke processtap generiek of juist tot in detail vast te leggen. Maar daarmee heb je nog geen direct zicht op waar de verspillingen zitten.

Door al die processtappen vast te stellen en te meten, ontdek je de verspillingen. 

Meten van verspillingen in je productieproces

Hoe vaak staat een machine stil? En waarom staat hij dan stil? Hoeveel procent van de officiële capaciteit van de machine gebruikt u eigenlijk? Dit kun je meten met OEE. OEE (Overall Equipment Effectiveness) laat zien hoe efficiënt je je productiemiddelen gebruikt en toont duidelijk de belangrijkste verspillingen. Met deze kennis kun je  verbeterinitiatieven en verbetertechnieken inzetten om de verspillingen uit je proces te elimineren.

Jeffrey van Dodewaard vertelt in dit interview hoe dankzij deze kennis de werkwijze bij Vetipak verschoof van reactief naar proactief en wat het resultaat daarvan is.

OEE-software om je verspillingen te ontdekken

OEE-software geeft direct inzicht in verspilling in het productieproces – en toont meteen de achterliggende reden ervan. Waarom wordt er niet maximaal geproduceerd? Cierpa OEE bundelt handmatige, digitale of real-time verzamelde gegevens en zet ze om in inzichten. Die inzichten leveren je direct al 3-5% outputverbetering op!