Cierpa Calculator

Onze klanten besparen vaak honderdduizenden euro's! Bereken hoeveel Cierpa OEE jou kan opleveren.

Om het makkelijker te maken hebben we alvast een voorbeeld ingevuld.
Pas de gegevens aan voor jouw situatie en bereken jouw verbeterpotentieel.

Voor welke machine wil je de OEE bepalen?
Wat is de theoretische output per uur op bovengenoemde machine?
De eenheid van bovengenoemd getal is:
Wat is de gemiddelde inkoopwaarde per eenheid output?
Euro per {{calculator.data_unitType}}
Wat is de gemiddelde verkoopwaarde per eenheid output?
Euro per {{calculator.data_unitType}}
Wat is de werkelijke output per jaar op bovengenoemde machine?
  • De jaaromzet van bovengenoemde machine =

Wat is de bedrijfstijd van deze machine of dit productieproces?

Hoeveel weken per jaar is bovengenoemde machine in bedrijf?
Weken
Hoeveel diensten per week is bovengenoemde machine in bedrijf?
Diensten
Hoeveel uur werkt een medewerker per dienst?
Uur

Wat is de ploegbezetting van deze machine of dit productieproces?

Hoeveel medewerkers staan er per dienst aan bovengenoemde machine?
Medewerkers
Wat zijn de gemiddelde loonkosten per uur?
Euro per uur

Hoe zien de cijfers er bedrijfsbreed uit?

Wat is de huidige omzet per jaar?
Euro per jaar
Hoeveel productiemedewerkers (FTE's) zijn er in vaste dienst?
FTE's in vaste dienst
Hoeveel productiemedewerkers (FTE's) zijn er in variabele dienst?
FTE's in variabele dienst

Geen zorgen; je ziet jouw verbeterpotentieel
zonder jouw emailadres in te vullen.

Jouw verbeterpotentieel

Berekeningen aan de hand van ingevoerde data:

Maximaal aantal uren dat dit proces beschikbaar is per jaar
Uur
Maximale reductie bedrijfstijd zonder afbouw vaste medewerkers
Theoretische maximale output (op deze machine) per jaar
{{calculator.data_unitType}}
Werkelijke output per jaar (op deze machine)
{{calculator.data_unitType}}
  • OEE
  • Theoretisch verbeterpotentieel

Het huidige resultaat van deze machine of dit productieproces:

Verkoopwaarde van de omzet
Euro per jaar
Inkoopwaarde van de omzet
Euro per jaar
Toegevoegde waarde
Euro per jaar
Totale loonsom
Euro per jaar
Brutomarge
Euro per jaar

De waarde van jouw verbeterpotentieel:

Reductie van de verspillingen
Verander deze waarde om diverse besparingen door te rekenen.

IST-OEE
Soll-OEE

Meer produceren in dezelfde tijd? Dit is jouw potentieel:

Outputstijging door OEE-verbetering in outputeenheden
{{calculator.data_unitType}}
Outputstijging door OEE-verbetering in procenten
Waarde van deze OEE-stijging bij outputstijging
Euro
Verbetering van de brutomarge

Dus door maar {{calculator.e47*100}}% van de verspillingen aan te pakken verbeter je de brutomarge in dezelfde productietijd met maar liefst {{calculator.e55*100 | number : 2}}%!

Als deze kleine verbetering op alle productieprocessen wordt toegepast, levert dit
aan extra bedrijfswinst op bij outputstijging

Hetzelfde produceren in minder tijd? Dit is jouw potentieel:

Bedrijfstijdverkorting door OEE-verbetering in uren
Uur
Bedrijfstijdverkorting door OEE-verbetering in procenten
Waarde van deze OEE-stijging bij bedrijfstijdverkorting
Euro
Verbetering van de brutomarge

Dus door maar {{calculator.e47*100}}% van de verspillingen aan te pakken verbeter je de brutomarge in minder productietijd met maar liefst {{calculator.e64*100 | number : 2}}%!

Als deze kleine verbetering op alle productieprocessen wordt toegepast, levert dit
aan extra bedrijfswinst op bij outputstijging

Uitkomst van deze berekening