Wat is Value Stream Mapping (VSM) – met voorbeeld!

Value Stream Mapping (VSM) is een waardevolle stap in het verbeterproces. Met behulp van een voorbeeld maken we inzichtelijk hoe een Value Stream Map uw productieproces kan stroomlijnen en uw verbeterdoelen helpt bereiken.

 

Wat is een Value Stream Map/VSM?

Kort gezegd is een Value Stream Map een zeer sterk gesimplificeerde weergave van een bedrijfsproces. De primaire doelstelling is het vaststellen van de waardetoevoegende actviteiten en de wijze waarop deze tot stand komen. Het is een schematische weergave van de waardetoevoegketen. 

 

Klik op het beeld om de VSM te vergroten!

Een Value Stream Map geeft het bedrijfsproces in een kring weer, zoals ook te zien is in ons voorbeeld. In de kring staan in de basis de volgende elementen:

- de klant, rechtsbovenin, als spil in de kring.

- de leveranciers, linksboven.

- het productieproces, onderin.

 

Het productieproces wordt onderverdeeld in twee stromen:

- een bovenstroom. De bovenstroom laat zien hoe het proces verloopt, stap voor stap, met daarin opgenomen alle aanvullende informatie die inzicht geeft in het proces: hoeveel orders zijn er, wat zijn de procestijden en omsteltijden, hoe groot zijn de minimale batchgroottes, waar liggen de voorraden, etc.

- een onderstroom. De onderstroom is waar het uiteindelijk om draait. Wat voegt waarde toe aan het proces? Dat impliceert dat al het andere geen waarde toevoegt, maar uiteindelijk kan de onderstroom niet tot stand komen zonder de bovenstroom. Het streven is om zo min mogelijk kosten, uren en mensen in de bovenstroom te hebben om de onderstroom optimaal te laten presteren.

 

Wat is het doel van Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping helpt het bedrijfsproces te optimaliseren door de waardetoevoegende activiteiten te verhogen en de verspillingen te elimineren. 

Concreet gezegd kunt u met een Value Stream Map:

  1. het verbeterpotentieel vaststellen. Als het proces in kaart is gebracht, met alle issues daarin weergegeven, kunt u concrete verbeterdoelen en verbeteractiviteiten vaststellen.
  2. de doorlooptijd berekenen. Zodra zichtbaar is wat de uptime (waardetoevoeging) en wat de downtime (verspilling) gedurende het proces is, kunt u de doorlooptijdbenutting berekenen – en vervolgens de doorlooptijdverspilling terugbrengen.

 

Hoe maak je een Value Stream Map?

Een Value Stream Map is eenvoudig te maken.

  1. Start met Post-it’s op een whiteboard.
  2. Maak een hoekje voor de leverancier en een hoekje voor de klant.
  3. Geef op groene Post-it’s aan wat de waardetoevoegende processen zijn en op rode de wijze waarop het proces wordt aangestuurd.
  4. Noteer onderin de benodigde processtappen.

Vervolgens kan de basis van het proces worden uitgezet als in het voorbeeld. Gebruik hiervoor ons template.

 

De volgende stap is het proces kwantificeren.

- Breng de voorraden tussen de processtappen in kaart: wat is de waarde ervan, hoe lang liggen ze daar, wat kost dat?

- Plaats de poppetjes erbij: met hoeveel mensen staan we te mixen, hoeveel zijn er aan het zeven?

- Welke cijfers over het proces zijn bekend: hoeveel omstellingen zijn er per dag, hoeveel orders?

- Noteer in een lijn onder de processtappen de uptime en downtime tijdens het proces.

 

Het inzicht dat de Value Stream Map vervolgens oplevert, is een perfecte basis om te verbeteren. Download ons template en ga direct zelf aan de slag!

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Wat is Value Stream Mapping (VSM) – met voorbeeld!