Grootse resultaten na 5000x Speedy Kaizen!

Onlangs was de 5000Speedy Kaizen van Cierpa een feit. We zijn razend trots op de maar liefst 200 miljoen euro die onze klanten aan jaarlijkse besparingen weten te ontdekken met Speedy Kaizen! We hopen natuurlijk dat nog veel meer van onze klanten zoveel succes met Speedy Kaizen zullen boeken. Dus: wat is Speedy Kaizen precies en hoe kun jij daar ook grootse resultaten mee behalen?


Plan, do, check, act

De prestaties van een bedrijf verbeter je niet in 1 dag. Het gaat trapsgewijs, met kleine stapjes. Een probleem signaleren, een oplossing zoeken, de oplossing borgen middels een verbeterde standaard en doorgroeien naar de volgende trap in het verbetertraject. Verbeteringen worden uitgevoerd volgens de 4 taartpunten van de Demingcirkel, middels de stappen ‘plan, do, check, act’.

 

Mogelijke verbetertrajecten

Continu verbeteren is mogelijk middels 3 verbetertrajecten:

  1. Verbeteractie. Wanneer de verbeteringen zonder verder onderzoek kunnen worden uitgevoerd.
  2. 15-Stappen Kaizen. De oorzaak van het probleem is niet duidelijk en moet onderzocht worden.
  3. Speedy Kaizen. De oorzaak van een probleem is wel duidelijk, maar de oplossing is nog niet helemaal bekend.

 

Kaizen

Kaizen is een manier van denken. Het komt van de Japanse woorden Kai (veranderen) en Zen (om goed te worden). Kaizen staat voor een veranderende verbetercultuur. Voor het structureel zoeken naar passende verbeteringen, niet bij adhoc vanalles proberen en zien of er iets werkt.
Kaizen werkt in een traject van 15 stappen, met een verbeterteam van een aantal mensen en over een periode van 2-6 maanden. Soms kan het echter sneller en is het mogelijk de Speedy Kaizen in te zetten.

Een Speedy Kaizen telt 6 stappen in plaats van 15 stappen. Een snelle methode voor een goed verbetertraject!


Wanneer Speedy Kaizen?

Je kunt verbeteren met Speedy Kaizen wanneer:
– meerdere afdelingen betrokken zijn bij een oplossing;
– er een goed beeld is van de oorzaak en mogelijk ook van de gevolgen van een probleem;
– de kosten en opbrengsten van de oplossing goed zijn in te schatten;
– de uitvoering door 2 medewerkers van verschillende afdelingen kan worden gedaan, in 2 tot 6 weken tijd.

 

Voorbeelden van Speedy Kaizen situaties

> Aangeleverde producten/diensten voldoen soms wel en soms niet
> Geleverde producten/diensten leiden soms wel en soms niet tot klachten
Leer Speedy Kaizen problemen herkennen (al dan niet met een team) en ga aan de slag! Kun je daar hulp bij gebruiken? De ervaren consultants van Cierpa helpen jou op weg!

 

Speedy Kaizen in de praktijk

Speedy Kaizen werkt middels een 6-stappenplan, verdeeld binnen de Plan, Do, Check en Act van de Demingcirkel.

Deze stappen komen terug in een overzichtelijk Speedy Kaizen-formulier. Daarmee is het eenvoudig om een verbetervoorstel te doen, eventueel samen met collega’s. Na overleg en akkoord van de leidinggevende gaat het verbetertraject van start. Wanneer de Speedy Kaizen is uitgevoerd, wordt het resultaat teruggekoppeld en is de verbeteractie geslaagd.

Speedy Kaizen is een uitstekende manier om kleine tot middelgrote besparingen te realiseren.

Resultaten en winst bij Speedy Kaizen

Speedy Kaizen heeft veel dezelfde voordelen als Kaizen:
– betrokkenheid medewerkers
– flexibiliteit medewerkers
– lagere productiekosten door eliminatie verspillingen

Bijkomende grote voordelen zijn de snelheid en zelfstandigheid waarmee de Speedy Kaizen kan worden uitgevoerd. Stel je eens voor… Iedere medewerker levert een verbeteractie per maand in. Er zijn 50 medewerkers. Ieder voorstel levert € 500 op. Dat is zo 50 x 12 maanden x € 500,- = € 300.000,- per jaar! Wanneer Speedy Kaizen ingepast is in de verbetercultuur, kan jouw bedrijf grote stappen zetten.

Speedy Kaizen is daarmee een uitstekende manier om kleine tot middelgrote besparingen te realiseren. Heel veel van die besparingen bij elkaar leiden tot grootse resultaten – dat blijkt wel uit de cijfers van onze klanten! 

 

Wil jij ook je verbetercyclus stroomlijnen met Speedy Kaizen en duizenden euro's besparen met een sneller en eenvoudiger verbeterproces? Ontdek de software van Cierpa Kaizen in 3 minuten!

 

Thumbnail

NAAR CIERPA KAIZEN

 

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Grootse resultaten na 5000x Speedy Kaizen!