Succes met Kaizen

Veel bedrijven willen verbeteren, maar weten niet hoe. Kaizen is een uiterst doeltreffende methode om een succesvolle verbetercultuur te realiseren.

 

Verbeteren vóór Kaizen

Ieder bedrijf wil verbeteren. Het is de enige weg naar een hogere productie, hogere kwaliteit, minder storingen en daarmee een beter bedrijfsresultaat. Maar de manier waarop dit gerealiseerd moet worden, is vaak nog niet helder.

Over het algemeen wordt er binnen bedrijven overlegd over de dagelijkse gang van zaken, maar structurele verbeteringen worden niet of niet effectief opgepakt. Er zijn 3 veelvoorkomende situaties:

  1. verbeteringen worden wel benoemd, maar er gebeurt niks mee
  2. verbeteringen worden niet benoemd, omdat men het vertrouwen niet heeft dat er iets mee gebeurt
  3. mensen accepteren de situatie zoals hij is en zijn zich niet bewust van mogelijke verbeteringen

Als eerste stap in een verbeterproces wordt vaak een ideeënbus ingezet. Iedereen doet zijn suggesties in de (digitale) brievenbus in de hoop dat hier structurele oplossingen uit komen. Helaas werkt dat vaak niet zo. De reden daarvoor is dat het eigenaarschap van het idee troebel is. De oorspronkelijke aangever kan zijn visie op de suggestie vaak niet genoeg onderbouwen en de ontvanger van het idee onderkent of herkent het probleem niet voldoende, waarna het idee zonder bestemming achterblijft in de bus.

 

Verbeteren met Kaizen

Kaizen werkt heel anders. Het is een manier van denken, gericht op een veranderende verbetercultuur. De prestaties van een bedrijf verbeter je nu eenmaal niet in 1 dag. Het gaat trapsgewijs, met kleine stapjes. Bij Kaizen wordt er structureel gezocht naar passende verbeteringen, in plaats van naar ad hoc oplossingen.

 

Met Kaizen realiseer je direct 2 hoofdpunten:

  1. Ideeën worden zichtbaar gemaakt. Verstop de ideeën niet in een bus, maar plak ze op een bord in de buurt van de werkplek. Laat mensen hun idee toelichten in teamverband, zodat de achtergrond van het idee duidelijk is. Hiermee blijft het eigenaarschap van het idee bij de juiste persoon, tot het moment van overdracht van de verbeteractie.
  2. Een andere denkwijze. Mensen lichten hun idee toe en horen ook van anderen hoe zij hun ideeën beschrijven. Het hele team leert herkennen welke ideeën tot mogelijke verbeteringen leiden en wat de resultaten daarvan zijn – niet per se in geld, maar in meer producten, minder stilstanden, hogere kwaliteit en een algeheel prettigere werkwijze. Zo groeit iedereen in het bedrijf toe naar een andere denkwijze. Dit is vaak een belangrijke stap voor de mensen op de werkvloer, die gewend zijn puur uitvoerend bezig te zijn en vaak moeten wennen aan een andere werkwijze.

 

Kaizen biedt vervolgens standaardtechnieken om het probleem aan te pakken. Het Plan-Do-Check-Act-principe van de Demingcirkel vormt de basis van het traject: een probleem signaleren, een oplossing zoeken, de oplossing borgen middels een verbeterde standaard en doorgroeien naar de volgende trap in het verbetertraject. Met Kaizen is het eenvoudig om verbeteren onderdeel te maken van het dagelijkse proces.

 

Verbeteren met Kaizen software

Bedrijven beginnen vaak met Post-its op de muur. Een prima manier om het proces in de vingers te krijgen. De beperkingen van dit systeem blijken echter wanneer er afdelingsoverschrijdend gewerkt wordt (hoe komen die Post-its van de ene op de andere afdeling?) en als het aantal verbeteracties toeneemt. Wanneer een middelgroot bedrijf serieus gaat verbeteren, kan het aantal verbeteracties jaarlijks rustig oplopen tot 2000 acties. En dan is het tijd voor een handiger systeem.

 

Cierpa Kaizen is een overzichtelijk systeem waarmee verbeterpunten zichtbaar en beheersbaar blijven. Met ons digitale whiteboard helpen we om ideeën te verzamelen én te structureren, zodat er geen ideeën verloren gaan. Onze slimme software helpt u vervolgens om:

  1. het volume aan verbeteringen te beheersen en bundelen. Geen losse Excelletjes of whiteboards op verschillende afdelingen.
  2. verbeteracties zichtbaar te houden. Er kan geen briefje verdwijnen of vergeten worden. Iedere actie wordt toebedeeld aan een eigenaar of wordt weloverwogen uitgesloten van vervolgacties.
  3. de participatiegraad te monitoren. Zijn er afdelingen die weinig input leveren? Met dit inzicht kunt u extra motiveren waar nodig.
  4. het succes te meten. De waarde van een verbeteractie is met Cierpa Kaizen duidelijk zichtbaar. Niet alleen achteraf, maar ook vooraf kunt u inschatten wat verbeteringen zullen opleveren en zo bepalen in welke volgorde de acties uitgevoerd moeten worden. Inzicht in succes is een belangrijke motivator voor deze aanpak.

 

Cierpa Kaizen heeft al veel bedrijven geholpen op een gebruiksvriendelijke verbetercultuur te implementeren. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op! 

 

Cierpa Kaizen in 3 minuten

Thumbnail

NAAR CIERPA KAIZEN

 

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Succes met Kaizen