De OEE-formule

De OEE-formule wordt gebruikt om de productiviteit van machines en productielijnen te meten. Weet u hoe u de OEE-formule moet toepassen en wat de uitkomst u vertelt?

Wat meet OEE?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) meet de verschillen tussen de ideale productie en de werkelijke productie. Hoeveel zou u kunnen produceren als u maximaal produceert en hoeveel wordt er nu geproduceerd? OEE laat u daarmee zien hoe efficiënt u uw productiemiddelen gebruikt.

Onderdelen van OEE

OEE concentreert zich rond 3 punten:

  1. Availability, oftewel de Beschikbaarheid van de machine.
  2. Performance, oftewel de Snelheid, prestatiegraad.
  3. Quality, oftewel de Kwaliteit van de producten.

U drukt de Beschikbaarheid, Snelheid en Kwaliteit eerst uit in een percentage voor u de OEE-formule kunt uitvoeren. Dat gaat als volgt:

Beschikbaarheid: Wat is de werkelijke beschikbaarheid van een machine?

Stel de machine is 12 uur (720 minuten) per dag beschikbaar. Gemiddeld staat de machine 2,5 uur (150 minuten) per dag stil. De beschikbaarheid (availability) is dan:

(720-150 = 570 minuten) / 720 minuten x 100 = 79%

Snelheid: Wat is de werkelijke output van een machine? Er zijn in de praktijk korte stops doordat de machine af en toe hapert of een product lastig doorloopt. Wat doet dat met de snelheid?

Stel het is in theorie het hoogst haalbare om 300 producten per dag te produceren. 720 minuten / 300 stuks = 2,4 minuten per stuk. Echter er worden in de praktijk 250 producten geproduceerd. De snelheid (performance) is dan:

(2,4 x 250 stuks) / 720 minuten x 100 = 83%

Kwaliteit: Er zijn allerlei kwaliteitsverliezen mogelijk: te dik, te klein, de verkeerde kleur. Hoeveel goede producten blijven over?

Stel van de 250 geproduceerde producten worden er 5 afgekeurd. De kwaliteit (quality) is dan:

245 / 250 x 100 = 98%

Wanneer deze cijfers bekend zijn, kunt u de OEE-formule gaan uitvoeren.

De OEE-formule

De OEE-formule luidt als volgt:

Beschikbaarheid x Snelheid x Kwaliteit = OEE

In bovenstaand voorbeeld:

79% x 83% x 98% = 64%

De uitkomst van de OEE-formule

Mooi, het is gelukt om de OEE uit te rekenen! Maar wat zegt dat nu eigenlijk? Met OEE ontdekt u waar de hobbels in uw productieproces zitten en wat u ervan weerhoudt meer of beter te produceren. En als u dat weet, kunt u werkelijk gaan verbeteren! De OEE-formule is dan ook een middel, geen doel op zich.

In dit interview legt consultant Willem Siebers uit hoe u van start kunt gaan met OEE en wat het u brengt.

OEE-software

OEE-software geeft direct inzicht in verspilling in het productieproces – en toont meteen de achterliggende reden ervan. Waarom wordt er niet maximaal geproduceerd? Cierpa OEE bundelt handmatige, digitale of real-time verzamelde gegevens en zet ze om in inzichten. En met die inzichten kunt u direct al 3-5% outputverbetering verwachten!

Cierpa OEE in 3 minuten

Thumbnail
Cierpa OEE in 3 minuten

NAAR CIERPA OEE

Meer over Cierpa OEE in uw bedrijf

Benieuwd wat Cierpa OEE voor u zou kunnen betekenen? Wij denken graag met u mee! Neem contact op voor gratis advies of een demo.

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

De OEE-formule