WIEDOETWAT S

Okee, je bent ervan overtuigd: Kaizen is de verbetermethode die jouw organisatie vooruit gaat helpen. En PDCA is de aanpak waarmee je dat voor elkaar gaat krijgen. Cierpa Kaizen brengt deze methodes bij elkaar in een overzichtelijke actielijst. Maar hoe vul je een actie goed in? Wie doet wat in welke fase?

 

De basis van PDCA

PDCA gaat uit van verandering als tool om continu te verbeteren. Niet taakjes afwerken op je lijst, maar nadenken of een verandering voldoet en vervolgens verder doorpakken.

PDCA werkt volgens het volgende proces:

Plan. Wat is de gewenste situatie en hoe wil je dat bereiken?

Do. Tijd om actie te ondernemen en de plannen in de praktijk te brengen.

Check. Controleer en evalueer of het oorspronkelijke plan goed is uitgevoerd en werkte.

Act. Is het gewenste resultaat niet behaald? Is er een nieuw plan nodig? Dan begin je weer opnieuw.

 

Kaizen als methode

Kaizen is ook een stapsgewijze en structurele verbetermethode. Er wordt doorlopend gezocht naar passende verbeteringen, in plaats van naar ad hoc oplossingen. De combinatie met PDCA is dan ook een voor de hand liggende - of eigenlijk gewoon een match made in heaven.

 

PDCA in Cierpa Kaizen invullen

In Cierpa Kaizen zijn de beide methodes gecombineerd in een overzichtelijke PDCA-actielijst. Je ziet precies in welke fase je actie zich bevindt en wie verantwoordelijk is voor die stap. Tenminste, zolang je de actie correct hebt ingevuld! Hoe doe je dat?

Van belang daarbij is dat je 2 rollen goed begrijpt:

* Eigenaar. De eigenaar maakt de actie aan, beoordeelt de oplossing, keurt de actie goed en vinkt af bij akkoord.

* Uitvoerder. De uitvoerder is de praktische oplosser van het probleem. Hij maakt een plan en voert het uit (of zorgt dat het wordt uitgevoerd).

Vervolgens vul je de actielijst in volgens dit stappenplan: