potentieel benutten organisatie trust tuner

Hoe kun je het potentieel van ieder individu benutten – en daarmee als organisatie je doelen bereiken? Trust Tuner maakt gedrag tastbaar. Zodat je beter kunt samenwerken en meningsverschillen omzet in groeikansen. Bevlogen ontwikkelaar Joriene Beks baseerde haar vernieuwende methode op basis van 15 jaar ervaring. Cierpa tekende voor de gebruikersvriendelijke software achter het systeem.

Wat doet Trust Tuner?

Praten over gedrag is niet altijd makkelijk. Terwijl gedrag van het individu, het team en de organisatie essentieel is voor de onderlinge samenwerking – en daarmee de groei van een organisatie. Trust Tuner koppelt gedrag aan inhoud. Door het gesprek over gedrag op gang te brengen, ontstaat ruimte voor een samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, eigenaarschap, energie en authenticiteit. Zo kun je het ware potentieel van ieder mens benutten én als organisatie je doelen bereiken!

Wanneer gebruik je Trust Tuner?

Trust Tuner is een hulpmiddel in verschillende situaties, denk aan:

- het bedrijf bestaat uit eilandjes

- projecten verlopen traag en stroperig

- ideeën worden niet gedeeld

- er gaan indianenverhalen rond en die blijven maar bestaan

- oud gedrag blijft de kop op steken

Kortom: waar gedrag voor problemen zorgt, helpt Trust Tuner.

 

Hoe werkt het?

Samen bouwen aan een gezamenlijk succes, dat is waar Trust Tuner voor staat. Vandaar dat Trust Tuner de link legt met de inhoud. Is duidelijk wat de doelen zijn van de organisatie? En vormen de gedragsdoelen en de inhoudelijke doelen een logisch geheel? Vervolgens worden de 7 randvoorwaarden voor samenwerken verder uitgediept:

  1. Afspraken. Bepaal eerst welke doelen je op inhoud en gedrag nastreeft als organisatie en waarom. Vertaal dit naar afspraken met teams en met individuen.
  2. Vertaalslag. Maak de gewenste doelen op inhoud en gedrag concreet voor alle niveaus. Hoe weet je dat het gedrag voldoet aan de afspraken?
  3. Focus. Maak tijd voor en schenk aandacht aan het gedrag op alle niveaus.
  4. Hartslag. Wees scherp op veiligheid en vertrouwen op alle niveaus.
  5. Stimuleren. Neem als organisatie de tijd om vanuit begrip en zelfkennis bewuste keuzes te maken. Vertaal dit door naar teams en individuen.
  6. Eenduidig. Wees consistent, waar en met wie je ook bent. Zorg voor overeenstemmende boodschappen en stabiliteit op alle niveaus.
  7. Reflectie. Creëer een ventiel en een spiegel, zodat iedereen stoom kan afblazen én kan blijven leren.

Trust Tuner scant deze randvoorwaarden met een anonieme vragenlijst.

Uit de resultaten genereert Trust Tuner een gemiddelde voor het team als geheel. Het resultaat wordt helder gevisualiseerd in een rapportage met spinnenweb, mogelijk gemaakt door een op maat gemaakte variant van Cierpa Assessment. De uitkomsten worden vertaald naar organisatie- of teamniveau, waarna iedereen met elkaar in dialoog gaat vanuit hetzelfde beeld.

Welke resultaten boek je met Trust Tuner?

Met Trust Tuner kom je tot de kern van het bedrijf. Als een matroesjka ontmantel je de organisatie: van organisatie naar afdeling, van team tot individuen. Wanneer ieder individu vol vertrouwen kan groeien, komen het team, de afdeling en de organisatie tot bloei, want:

- ieder individu mag zijn wie hij is en zet zijn talent 100% in

- binnen het team mag ieder zijn wie hij is, waardoor de unieke talenten optellen

- de teams en afdelingen stromen als één geheel, waardoor de organisatie swingend haar doelen behaalt

 

Trust Tuner in de praktijk

Een voorbeeld is een managementteam dat onderling boodschappen zendt, maar niet tot een écht gesprek komt. Iedereen gooit zijn of haar punt op tafel en probeert de anderen daarvan te overtuigen, maar oprechte interesse en begrip is er niet. Om te groeien als organisatie moet er echter een werkelijke samenwerking zijn. De Trust Tuner Team scan maakt inzichtelijk waarom er geen dialoog is en maakt het vervolgens mogelijk het gesprek echt aan te gaan. Door ieder overleg bewust stil te staan bij deze onderwerpen verandert het gedrag: er komt meer begrip en vertrouwen, waardoor werkelijke samenwerking en groei haalbaar zijn.

Meer over Trust Tuner? www.trust-tuner.nl

Over Joriene Beks

Joriene Beks stáát voor wat ze doet. Met enorme bevlogenheid gaat ze voor haar missie: ontwikkelen. Ook van organisaties, maar vooral van mensen zelf. Met Trust Tuner heeft Joriene haar jarenlange ervaring omgezet in een methode die wérkt, voor iedere organisatie en op ieder niveau. Ze verbindt mensen met elkaar, met de organisatie, inspireert én zet aan tot actie!

 Resultaten behaal je door de ander, en jezelf, ruimte te geven om te ontwikkelen.