Ondersteuning doorlooptijden in Kaizen

Bij Cierpa hebben we onze eigen software in gebruik. Alleen zo kunnen we echt uw ervaring als gebruiker begrijpen en delen: als we weten waar u tegenaan loopt, kunnen we de software beter op uw wensen laten aansluiten!

Aan de Kaizen Cockpit is daarom onlangs een belangrijke functionaliteit toegevoegd: de mogelijkheid om doorlooptijden en servicenormen toe te voegen. En dat biedt grote voordelen!

Prioriteiten en deadlines in Kaizen

In de Kaizen Cockpit werkten we altijd al met prioriteiten en deadlines. U kiest de namen van uw categorieën zelf en kunt dan aangeven of een actie bijvoorbeeld Acuut, Urgent, Spoedig, Neutraal of Later uitgevoerd moet worden. Vervolgens heeft u de mogelijkheid een deadline in te stellen. Deze functionaliteiten geven u de volgende mogelijkheden:

1. U kunt uw actielijst of rapportage inrichten naar prioriteit of deadline.

2. U kunt in de actielijst filteren of acties op normtijd. Via Actiefilters > Deadline > Doorloopnorm kunt u selecteren op boven, onder of 80% van de norm. Zo kunt u de lopende planning indien nodig bijstellen en heeft u bovendien een goed overzicht van hoe accuraat de doorloopnormen worden gehaald.

3. U kunt in de rapportages acties boven de norm opvragen. Handig om te zien hoe vaak het lukt binnen de norm te werken en of het misschien zelfs mogelijk is de norm aan te scherpen. Per tijdvak of per prioriteit kunt u inzien hoe haalbaar de doorloopnormen zijn gebleken. U gaat daarvoor binnen Rapportages naar Doorlooptijdnorm.

Doorlooptijden invullen in Kaizen

Prioriteiten en deadlines brachten dus al veel helderheid in de actielijst. Wat overbleef was echter de vraag hoeveel tijd een actie zou kosten en wat dat zou betekenen in combinatie met de andere ingeplande acties. Dat zou u veel meer controle geven. En daar hebben we verandering in weten te brengen!

Nieuw in de Kaizen Cockpit is dat u via de tabActies V4 (in bètaversie) een tijdsduur kunt koppelen aan een ingevoerde actie. Rechts van de actie vindt u de tab Uren. Klik op de 0 en vul zelf een tijdsduur in, of klik een voorgestelde tijdsduur aan.

In de rapportages kunt u zien hoeveel werkuren u nodig heeft om op norm te kunnen leveren. Ga hiervoor naar Rapportages > Actie doorloop verwachting.

Hiermee krijgt u verschillende nieuwe mogelijkheden:

  1. U heeft meer inzicht in de werkplanning op korte termijn. U kunt de week beter indelen nu u weet hoeveel werk er vereist is om de norm te halen.
  2. Ook kunt u op lange termijn knelpunten ontdekken en oplossen. Wanneer u ziet dat u over 4 weken voor 2 weken werk hebt staan, kunt u besluiten eerder te beginnen en het werk te verdelen.

Werken met FIFO

Doordat u steeds beter in staat bent om te plannen en normen te halen, wordt het makkelijker om te werken volgens het principe First In, First Out, ofwel FIFO. Binnen een prioriteit kan dan op volgorde van binnenkomst gewerkt worden. Dit heeft belangrijke voordelen:

  1. acuut werk leidt tot veel verstoring
  2. werk met een aanlooptijd is beter te organiseren
  3. alle acties worden daadwerkelijk opgepakt, niets blijft meer liggen onder druk van acties met meer haast

Dus probeer te vermijden dat u steeds bezig bent met brandjes blussen, want daarbij blijft de rest liggen. Met rust en vertrouwen in de planning krijgt u het meeste voor elkaar!

Meer opties voor de Kaizen Cockpit

Heeft u andere specifieke vragen of wensen voor de Kaizen Cockpit? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee over meer opties!

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Ondersteuning doorlooptijden in Kaizen