Korte stops verhelpen

Korte stops kunnen de efficiëntie binnen een productieproces behoorlijk belemmeren. Het oponthoud lijkt steeds ‘maar even’, maar alles bij elkaar vormen de stops vervelende vertragingen. Korte stops verhelpen is dan ook een belangrijke stap in het verbeterproces!

Wat zijn korte stops?

Een korte stop is een stop waardoor een machine en/of productielijn gedurende korte tijd ongepland stil komt te liggen. Feitelijk zijn het korte storingen met uiteenlopende oorzaken. Korte stops zijn doorgaans het gevolg van processen die niet in basisconditie verkeren.

Mogelijke oorzaken van korte stops

De meeste oorzaken voor korte stops zijn te wijten aan een probleem in de basiscondities voor processen. Daarbij gaat het om 4 categorieën:

  • Mens. De mens dient te beschikken over alle vaardigheden en voldoende ervaring om het proces te beheersen. Opgeleid en getraind aan de hand van Standard Operating Procedures (SOP’s) kan de mens maximaal bijdragen aan het proces.
  • Methode. De vaste werkmethodes zijn vastgelegd in SOP’s. Hoe te handelen bij afwijkingen is vastgelegd in Out of Control Action Plans (OCAP’s). Door altijd de juiste methode paraat te hebben, kan het proces in alle situaties op gang blijven.
  • Materialen. Zorg dat de te verwerken materialen voldoen aan alle specificaties die zijn vastgelegd. Maak ze kenbaar bij het verwerkingsproces en zorg dat de specificaties goed bewaakt worden, zodat verkeerde materialen geen vertraging kunnen opleveren. 
  • Machine. Machines moeten altijd in de best mogelijk staat verkeren om goed te kunnen functioneren. Zorg voor een uitstekende staat van onderhoud, vergelijkbaar met nieuwstaat (onafhankelijk van de leeftijd van de machine!) en houd in het oog of de machine geschikt is voor het werk dat erop gemaakt moet worden.

Het ontbreken van één of meerdere voorwaarden is doorgaans de oorzaak van korte stops.

Wat is het gevolg van een korte stop?

Korte stops zijn, ondanks dat zij slechts van korte duur zijn (en in de OEE-verspillingen pareto zelden bovenaan staan), zeer hinderlijk. Ze vereisen dat processen voortdurend bemand moeten zijn, operators raken geïrriteerd en de draaisnelheid gaat doorgaans omlaag (om de korte stops te voorkomen). Belangrijke redenen om ernaar te blijven streven de korte stops te verhelpen!

Dennis Meder van Mission Foods vertelt in dit interview hoe een korte stop een lange lijn in 1 flow helemaal stil kan leggen. 

Korte stops elimineren

Wanneer het lukt om korte stops te verhelpen, wordt het mogelijk om onbemand en/of manarm te produceren (1 operator bedient meerdere processen). Door prestatieverbetering verhoogt u bovendien de OEE.

Korte stops verhelpen is dus een buitengewoon zinvol proces. Het kost echter ook tijd. De implementatie van verbeterroutes als Autonoom Onderhoud en Planmatig Onderhoud vereisen bijvoorbeeld jaren. Pragmatisch kunnen korte stops echter ook aangepakt worden.  Voer de machinesnelheid op, neem steeds iedere oorzaak van een ontstane korte stop weg en voer vervolgens de snelheid verder op. Voor een blijvend resultaat is het wel wenselijk om alsnog verbeterroutes als Autonoom Onderhoud en Planmatig Onderhoud door te voeren.

Korte stops verhelpen met Cierpa

Cierpa Software is geheel gericht op het verbeteren van uw proces. De 5 modules van onze verbetersoftware richten zich op verschillende aspecten van het verbeterproces. Korte stops worden geadresseerd in:

* Cierpa Competence

Cierpa Competence zorgt voor de juiste kennis op de juiste plaats. Het helpt uw organisatie door de laatste kennis en standaarden op één plek te bundelen. En toegankelijk te maken. Zo kunt u het proces optimaliseren voor de pijlers Mens en Methode. U kunt de bedrijfsopleiding van Cierpa Competence aanvullen met uw bedrijfsspecifieke kennis, waardoor u een bedrijfsacademy op maat creëert.

* Cierpa Quality

Cierpa Quality versnelt het controleproces. Met een betere en efficiëntere kwaliteitscontrole zorgt u ervoor dat de specificaties van de materialen goed bewaakt worden, zodat verkeerde materialen geen vertraging kunnen opleveren. U kunt uw eigen kwaliteitsformulieren gebruiken en er met tijdige, geautomatiseerde controles voor zorgen dat u kwaliteitsproblemen voor blijft.

Wilt u weten wat Cierpa voor u kan betekenen in uw verbeterproces? Neem contact op voor gratis advies of een online demo!

Op onze blog vindt u meer interessante artikelen. Lees ook eens:

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Korte stops verhelpen