planningsfactor OEE software verbeteren

In Cierpa OEE is in het standaardrapport (via Meer details) de planningsfactor zichtbaar. Maar waar staat dit cijfer voor en wat kun je ermee doen

Wat zegt de planningsfactor?

De planningsfactor laat zien hoeveel tijd de fabriek dicht was, ofwel uitgepland. Van een machine kun je zien: hoeveel uur is hij in theorie beschikbaar en hoeveel uur is hij netto beschikbaar geweest, dus daadwerkelijk gebruikt.
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een machine in de nacht niet gebruikt wordt, waardoor de totale beschikbare tijd 24 uur is en de netto beschikbare tijd 16 uur. De verhouding tussen deze cijfers geeft de planningsfactor. Deze factor wordt uitgedrukt in een percentage, in dit geval 66%.

De OEE rekent met de netto beschikbare tijd, niet met de totale beschikbaarheid. OEE laat de uitgeplande tijd buiten beschouwing. Er wordt gekeken hoe de gedraaide productie verbeterd kan worden.
Dus is het nu zo dat de OEE niet verder verbeterd kan worden en de productie toch verder omhoog moet? Dan is het zaak te kijken naar de planningsfactor.

Hoe verhoog je de planningsfactor?

Stel nu dat de planningsfactor 66% is. De machine is 2/3 van de beschikbare tijd ingepland geweest. Wil je de productie verhogen? Dan kun je de arbeidstijd verhogen en daarmee de planningsfactor.