ploegoverdracht fabriek OEE software

Een goede ploegoverdracht is essentieel in het verbeterproces. Het biedt op vaste momenten ruimte om nieuwe verbetermogelijkheden te bespreken en lopende verbeteracties te evalueren. Cierpa OEE is een heel eenvoudige tool om de ploegoverdracht te ondersteunen en iedereen betrokken te houden.

Een ploegoverdracht is gebaat bij routine. Want dan gaat het sneller en iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Een vast moment, een vaste locatie, structuur in de overdracht en een eenduidige rapportage zijn daarom onmisbare ingrediënten.

Routine zorgt voor snelheid en duidelijkheid in je ploegoverdracht.

Cierpa OEE geeft die structuur en heldere rapportages met een druk op de knop. Je hoeft niks in te vullen, niks van de software te weten. Je hoeft zelfs OEE niet tot in detail te begrijpen. De rapportages zijn grafisch zo ontworpen dat ze voor iedereen meteen duidelijk zijn. Iedereen ziet waar de verspillingen zitten en of het er meer of minder zijn geworden. Dat geeft alle informatie die je nodig hebt voor de ploegoverdracht.

Zo maak je een makkelijke ploegoverdracht met Cierpa OEE:

  1. De ploegleider of manager maakt eenmalig een rapportset aan in Cierpa OEE. In dit basisdocument bepaalt hij welke informatie bij iedere overdracht beschikbaar moet zijn en in welke volgorde.
  2. De rapportset kan opgeslagen worden als favoriet in Cierpa OEE. Het is nu een link.
  3. De link wordt doorgegeven aan de mensen die toegang tot de rapportage moeten hebben. Door de link op te slaan op het bureaublad, heeft iedereen makkelijk toegang tot de rapportage.
  4. Voor de ploegoverdracht verzamel je met een druk op de knop de benodigde informatie. Zet het klaar op een scherm tijdens de ploegoverdracht, of maak vooraf een pdf maken en print hem uit.
  5. Iedere ploegoverdracht verloopt nu volgens een vast stramien, met de informatie die je op dat moment nodig hebt.