Kaizen software bottom up verbeteren.

Kaizen is een fantastische methode om bottom up te verbeteren. Om met het hele bedrijf de schouders eronder te zetten en op zoek te gaan naar verbeterkansen. Een Kaizen van de maand is een mooie manier om iedereen betrokken en gemotiveerd te houden!

Wat is een Kaizen van de maand?

Een Kaizen van de maand is een wedstrijd binnen een bedrijf, team of afdeling. Iedere maand kies je de beste verbetering of voorstel uit en beloont de uitvoerders. Meestal doen alle medewerkers automatisch mee, maar je kunt mensen ook aansporen (of verplichten) om iedere maand met 1 of meer acties mee te doen.

Waarom een Kaizen van de maand?

Heel simpel: iedereen vindt het fijn als zijn goede werk gezien wordt. Dat is de eerste reden om medewerkers in het zonnetje te willen zetten.

Een andere reden is dat je op deze manier anderen kunt inspireren. Binnen hetzelfde team, binnen de fabriek, binnen een organisatie met meerdere vestigingen. Wanneer goede verbeterideeën en de bijbehorende resultaten zichtbaar zijn, kan het hele bedrijf daarvan leren.

Goede resultaten motiveren. En iedereen vindt het fijn als zijn of haar goede werk wordt erkend.

Tips om de Kaizen van de maand te kiezen 

  1. Bedenk op welk gedrag je wilt focussen. In het beginstadium is dat wellicht het aandragen van verbeterideeën, in een later stadium kan dat zijn het uitvoeren van voorstellen. Mogelijke richtpunten zijn:

- de meeste verbeterideeën aangeleverd binnen een maand

- de meeste voorstellen geaccordeerd en uitgevoerd gekregen

- de meeste verspilling bespaard met een verbeteridee

Je kunt de award uitreiken aan een individu, een afdeling of een verbeterteam.

  1. Communiceer vooraf duidelijk welke criteria je hanteert. En wat er te winnen valt! Eeuwige roem is leuk, maar een prijs, bonus of andere aanmoediging werkt uiteraard ook goed.
  2. Selecteer de winnaar. In Cierpa Kaizen is het makkelijk volgens de gekozen criteria de resultaten van een periode te tonen en zo een winnaar te kiezen.
  3. Communiceer wie gewonnen heeft en waarom. Natuurlijk met een oorkonde op de werkvloer of in de kantine, maar vergeet ook de nieuwsbrief en eventueel social media niet. Zeker binnen het bedrijf wil je uitdragen wat er bereikt wordt met de Kaizen verbeteracties, zodat anderen gemotiveerd worden.