Financieleimpact S

Als verbeteraar, veranderaar of consultant heb je voor ogen wat er moet gebeuren om een organisatie naar het volgende niveau te tillen. Maar hoe maak je duidelijk wat de waarde van jouw verbetertraject is? Maak het resultaat tastbaar door de financiële impact al vooraf zichtbaar te maken!

 

Gemotiveerd van start

Een verbetertraject vraagt om een goede samenwerking van alle betrokkenen. Vaak zelfs om een cultuurverandering. Dat kun je niet alleen bereiken, alle betrokkenen moeten de motivatie hebben om zich in te zetten. En dat gaat niet altijd vanzelf, zeker niet als het niet voor het eerst gevraagd wordt.

Om gemotiveerd van start te gaan is een bepalende vraag: wat levert het op? Die winst kan zitten in makkelijker werken, prettiger werken, gehoord worden - maar zeker ook in het beperken van verspillingen en besparen van kosten.

 

De financiële impact als motivator

Het is een enorme motivator als je al kunt laten zien wat de financiële impact van een verbetertraject is. Vooraf en achteraf. Zo kun je namelijk niet alleen beslissen of een verbeteractie de moeite waard is of is geweest, maar kun je ook prioriteren welke volgende actie je oppakt. En dat voordeel geldt voor de verbeteraar, veranderaar of consultant zelf, maar ook voor de organisatie.

 

Zo maak je de financiële impact van een verbetertraject zichtbaar

Cierpa Software geeft je verschillende mogelijkheden om dit te doen:

 

1. Ken de grondoorzaken van je verspillingen en hang er een exact prijskaartje aan

Cierpa Kaizen pelt iedere verspilling af tot de oorzaak. Wanneer je die oorzaak wegneemt of aanpast, rekent de software exact door wat het financiële gevolg daarvan is. Zo kun je precies voorspellen wat het resultaat van je verbeteractie zal zijn of achteraf onderbouwen hoe de besparingen tot stand zijn gekomen.

 

2. Vind ook de verborgen winst

Cierpa Kaizen laat meer zien dan harde winst- of verliescijfers. Want die vertellen lang niet alles. Stel nu dat je hebt willen besparen door de mix aan grondstoffen voor je product aan te passen. Maar aan het eind van de rit zie je niks terug in je cijfers. Hoe frustrerend! In Cierpa Kaizen zul je het dan kunnen traceren als dat komt doordat de kostprijzen gestegen zijn.  Zo kun je alsnog berekenen hoe je winst hebt geboekt ten opzichte van de oude situatie.

 

3. Ken het potentieel van je productie

Verbeteren met OEE is gestructureerd verbeteren. Maar hoe weet je nu of je alles uit je proces haalt? Met inzicht in je machine, je bezetting en je bedrijfstijd kun je precies berekenen hoeveel je nog kunt besparen en hoe.

Bereken jouw verbeterpotentieel direct online met onze OEE calculator!

 

4. Voorspel de waarde van een hogere efficiency

In Cierpa OEE kun je trendanalyses uitvoeren. Daarmee kun je precies voorspellen hoeveel je je efficiency kunt verbeteren. Een hogere efficiency leidt tot minder verspilling en lagere kosten per product. In Cierpa OEE koppel je eenvoudig een financiële waarde aan ieder procent verbetering, waardoor je exact weet wat de waarde van een verbeterde efficiency is.

 

5. Stel besparingsdoelen en ken de voortgang

In Cierpa Kaizen kun je besparingsdoelen benoemen, volgen en plotten – per afdeling of voor het bedrijf als geheel. Blijvend overzicht zorgt voor blijvende motivatie!