De 3 grootste valkuilen bij top-down verbeteren

Traditioneel gezien werken de meeste bedrijven vanuit een top-down benadering, met een sterk aansturende rol van het management. Wat zijn de grootste valkuilen in het verbeterproces?

Wat is een top-down organisatie?

Een top-down organisatie wordt van bovenaf geleid. De visie en strategie worden door het management opgesteld en doorgevoerd in de organisatie. Medewerkers worden geïnformeerd en strikt aangestuurd. Als voors en tegens zijn te noemen:

Voordelen:

  • directie stelt de plannen op en staat daar dus achter
  • beleid en plannen sluiten op elkaar aan

 Nadelen:

  • medewerkers voelen zich niet betrokken bij de koers van het bedrijf, waardoor minder draagvlak ontstaat voor ideeën van het management
  • kennis en ideeën van medewerkers worden niet optimaal gebruikt

Valkuilen bij top-down verbeteren

Wanneer het management het verbeterproces eenzijdig aanstuurt, zijn er grote valkuilen om rekening mee te houden.

  1. Er is niet genoeg inhoudelijke kennis bij het management om de juiste verbeterinitiatieven voor de werkvloer vast te stellen.
  2. Het management kan niet inschatten hoe de prioriteit van verbeteringen op de werkvloer hoort te liggen.
  3. En de allerbelangrijkste: er is geen draagvlak voor de plannen. Als je niemand op de werkvloer mee krijgt, is het verbeteren gedoemd te mislukken.

 Succesvol verbeteren in een top-down organisatie

Om te kunnen verbeteren in welke organisatie dan ook, is er een mate van samenwerking en balans nodig tussen werkvloer en management. Om in een top-down situatie te verbeteren, is het dan ook essentieel om de onderkant van de organisatie te mobiliseren. Geef uitleg én luister in whiteboardmeetings, zorg dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Leer van de kennis van uw medewerkers, want alleen samen kunt u succesvol verbeteren!

Benieuwd hoe het anders kan? Lees onze blog 5 Tips voor verbeteren in een decentrale organisatie!

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

De 3 grootste valkuilen bij top-down verbeteren