5 Tips voor verbeteren in een decentrale organisatie

Een decentrale organisatie bestaat doorgaans uit kleine, zelfstandige eilandjes. Hoe kunt u gezamenlijk verbeteren?

Een decentrale organisatie

Een organisatie met veel autonome, lokaalgestuurde onderdelen kent een bottom-up managementstructuur. De werkvloer is leidend in dit model. Werknemers en teams kennen een grote eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. De directie werkt in het verlengde van de medewerkers, rond de vraag: “Hoe vinden jullie dat we het moeten aanpakken?”

Bottom-up management is tegenwoordig een populaire managementstructuur, omdat het de continuïteit, innovatie en het bedrijfsresultaat kan verbeteren. De top-down organisatie, waarin het management de plannen en doelen mededeelt aan de medewerkers, verliest aan populariteit. De decentrale organisatie als managementstructuur kent uiteraard voors en tegens. 

Voordelen:

  • medewerkers zijn betrokken, zelfredzaam en creatief
  • er is groot draagvlak op de werkvloer

Nadelen:

  • er ontstaat wildgroei van plannen, ieder kiest zijn eigen weg
  • de ontwikkeling van de eilandjes strookt niet met de ideeën van het management

Gezamenlijk verbeteren

Wanneer een verbetertraject wordt opgestart, is het onmogelijk puur top-down of enkel bottom-up te werken: om werkelijk een gezamenlijk resultaat te behalen moet er een samenwerking en balans zijn tussen directie en werkvloer. Om in een bottom-up situatie te verbeteren, is het dan ook essentieel om de bovenkant van de organisatie in te richten, om ervoor te zorgen dat gezamenlijke bedrijfsdoelen worden behaald in plaats van individuele.

5 Tips bij bottom up verbeteren 

Om als management een decentrale organisatie te ondersteunen in het verbeterproces geven wij de volgende tips:

  1. Stel heldere bedrijfsdoelen op.
  2. Vertaal de bedrijfsdoelen naar doelen op de eigen afdeling.
  3. Zet verbeterinitiatieven uit.
  4. Maak een prioriteitenmatrix waarin duidelijk is te zien welk initiatief eerst behandeld moet worden.
  5. Stel KPI’s (Key Performance Indicators) op, waarmee u het succes of de voortgang van uw verbetering kunt meten.

Wees transparant naar de werknemers, wat het nut is van deze top-down benadering en een gezamenlijk verbeterdoel. Tegelijkertijd houdt u de autonome kracht van de organisatie en medewerkers zo veel mogelijk in ere.

Consultant Fred Waij benadrukt in dit interview de waarde van een transparante positieve boodschap in het beginstadium. 

Kaizen op de werkvloer

Cierpa Kaizen stimuleert werknemers om mee te denken. Met onze LEAN software wordt het eenvoudig om verbeterideeën van de werkvloer te verzamelen en organiseren.

Thumbnail

NAAR CIERPA KAIZEN

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

5 Tips voor verbeteren in een decentrale organisatie