Visgraatdiagram maken – met gratis sjabloon!

Een visgraatdiagram helpt u het verband tussen oorzaak en gevolg te ontdekken. Download ons gratis sjabloon en start met uw eigen visgraatanalyse!

DOWNLOAD

Wat is een visgraatdiagram?

Een visgraatdiagram, ofwel Ishikawa-diagram, brengt mogelijke oorzaken van problemen in kaart met behulp van een diagram in de vorm van een vissengraat. De methode werd in 1982 ontwikkeld door de Japanner Kaoru Ishikawa.

Het visgraatdiagram leunt in de basis op 4 M’s: Mens, Machine, Materiaal, Methode. Iedere ‘graat’ heeft zijn eigen aandeel binnen het diagram:
Mens. Alle betrokken mensen bij het probleem.
Machine. Alle in de werkomgeving gebruikte machines en gereedschappen.
Methode. Alle voorgeschreven en gebruikelijke werkvoorschriften.
Materiaal. Alle benodigde grond- en hulpstoffen.

Eventueel kunt u ook de M’s Metingen en Milieu toevoegen:
Metingen. Gegevens uit het proces die worden gebruikt om de kwaliteit te evalueren.
Milieu. Procesvoorwaarden, zoals werkcultuur, locatie, tijd en temperatuur.

Hoe vul je een visgraatdiagram in?

1. Download het sjabloon voor de basis van de visgraat. Wanneer u de diagram in eerste instantie met een groep invult, neemt u de diagram uitvergroot over op een whiteboard. Schrijf vervolgens aan de rechterzijde van het sjabloon het probleem op. Zorg voor een heldere omschrijving van het probleem!
2. Bedenk mogelijke oorzaken door middel van brainstormen. Het doel van een brainstormsessie is de hoeveelheid van ideeën, niet de kwaliteit ervan. Oordeel nog niet, noteer alleen.
3. Beoordeel de oorzaken gezamenlijk, zodat de meest bruikbare/realistische ideeën overblijven.
4. Categoriseer de oorzaken naar de M’s en vul de visgraatdiagram in.

Van visgraatdiagram naar visgraatanalyse

Na het invullen van de visgraatdiagram is het tijd voor de volgende stap: de visgraatanalyse. Het doel van een visgraatanalyse is:
1. overzichtelijk maken welke oorzaken tot een bepaald probleem kunnen leiden
2. aangeven hoe diverse oorzaken samenhangen

Tijdens deze laatste stap gaat u op zoek naar onderliggende verbanden tussen de verschillende oorzaken. Het kan heel goed zijn dat er nu verrassende oorzaken tussen staan die een geheel nieuwe blik op een mogelijke oplossing bieden. Lijkt de achterliggende oorzaak moeilijk te ontdekken? Stel 5x de vraag ‘Waarom?’ om tot de kern te komen. Wanneer u de oorzaak in beeld hebt, kunt u zich gaan richten op uw einddoel: het verbeteren van het proces.

Uw proces verbeteren met Cierpa Software

Cierpa helpt u graag bij het verbeteren van uw proces. Met onze slimme, gebruikersvriendelijke software kunnen we verspillingen elimineren en uw productieproces steeds verder aanscherpen.  Bekijk onze introductiefilm en neem contact op voor advies of een online demonstratie van een van onze softwaremodules!

Thumbnail
Cierpa Software: een overzicht

NAAR CIERPA SOFTWARE

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Visgraatdiagram maken – met gratis sjabloon!