LEAN werken software

LEAN werken streeft naar verspillingsvrij werken. Wat is de optimale productie als de processen 24 uur per dag, 7 dagen per week zonder oponthoud door kunnen gaan? Dat is het ultieme doel van LEAN werken.

Het idee achter LEAN werken

De LEAN denkwijze is dus gericht op het continue verbeteren van bedrijfsprocessen. Dat doe je door verspillingen te elimineren en de klant centraal te stellen. Zo verbetert de kwaliteit, neemt de doorlooptijd af en dalen de kosten. De klant wordt tevredener en de processen verlopen soepeler.

LEAN werken in 4 stappen

Je doorloopt het LEAN verbeterproces in 4 stappen:

1. Meten
LEAN werken begint met het verzamelen van verbeterkansen. Beter gezegd: met het in kaart brengen van verspillingen en het aanwijzen van verbeterkansen. In deze fase definieer je het probleem, beschrijf je het proces en stel je verbeterdoelen. Een geschikt meetsysteem is in deze fase onmisbaar.

2. Verbeteren
Dan ga je door naar het daadwerkelijke oplossen. Het aanpakken van het probleem of de verspilling.

3. Standaardiseren
Is het beoogde resultaat in de planfase waargemaakt? Mooi. Veranderen alleen is echter niet genoeg. Hoe zorg je ervoor dat de gemaakte veranderingen overal ingevoerd worden? In een standaard of norm stel je op hoe er gewerkt moet worden.

Voordelen:
– minder fouten
– efficiëntere werkverdeling
– onderlinge vergelijking van methoden en resultaten mogelijk
– producten of diensten worden uitwisselbaar, wat een schaalvoordeel tot gevolg kan hebben

4. Borgen/audits
Als het verbeter- of veranderingstraject is afgerond, is het van groot belang dat de standaard behouden blijft. Dat beaamt ook Hans van Helvoort van Zeelandia in dit interview. Borgen zorgt ervoor dat de (nieuwe) processen en activiteiten worden geïntegreerd in de werknemers en de werkprocessen. Zo worden de resultaten op de lange termijn gehandhaafd, niet enkel op de korte termijn. Met audits (zowel intern als extern) controleer je of het resultaat blijft.

LEAN werken met Cierpa Software

Cierpa Software sluit door toepassing van de Deming- en Kaizenmethode naadloos aan op het LEAN werkproces. Het geeft je de mogelijkheid om als organisatie zelf sneller en blijvend te verbeteren.

Meten: Cierpa OEE en Cierpa Quality
Cierpa OEE geeft inzicht en overzicht in de gemeten waarden. Zo wordt de achterliggende reden van de verspilling duidelijk getoond. Cierpa Quality zorgt voor een efficiënte kwaliteitscontrole.

Verbeteren: Cierpa Kaizen
Cierpa Kaizen maakt de verbeterpunten zichtbaar en beheersbaar. Er is een centraal overzicht en middels de PDCA-indeling is snel zichtbaar wie wat wanneer doet.

Standaardiseren: Cierpa Competence
Wat is de laatste standaard en waar vind ik die? Is iedereen opgeleid? Is de kwaliteitskennis van de werknemers op het juiste niveau? Cierpa Competence zorgt voor de juiste kennis op de juiste plaats.

Borgen/audits: Cierpa Assessment
Cierpa Assessment is meer dan een momentopname van de bedrijfsvoering: de web-based auditing tool laat zien wat de voortgang is binnen je organisatie. En omdat je zelf assessments kunt uitvoeren, kun je 5S audits voortaan inpassen in je langetermijnstrategie.