interview Flamco reductie onderhoud verbeteren

Flamco is de grootste leverancier van expansievaten en montagematerialen voor expansievaten.

Flamco startte in 2008 met Cierpa OEE omdat handmatige metingen niet tot een precies en zuiver inzicht in de stilstanden van de machines leidde. Cierpa bood de mogelijkheid om Realtime de OEE berekeningen uit te voeren. De Cierpa OEE tapt in op onze bestaande sensoren, PLC’s, datastromen en IT infrastructuur. Het mooiste resultaat is dat we het wekelijkse onderhoud met 50% hebben kunnen reduceren.

Resultaat
• Wekelijks onderhoud is met 40-50% gereduceerd;
• Omsteltijden zijn met behulp van SMED gereduceerd, met de Cierpa OEE is
te volgen of deze effecten definitief zijn;
• Volgen van stilstanden na het doorvoeren van wijzigingen.