Gotogemba S

Go to Gemba is een uitstekende toevoeging voor iedereen die zich bezighoudt met continu verbeteren. De methode sluit bijvoorbeeld perfect aan op je Daily Management System en de Kaizen-methodiek. Ontdek hoe Go to Gemba bijdraagt aan een succesvol verbetertraject!

 

Wat is Go to Gemba?

Go to Gemba is een succesvolle methode in operationeel management die ervan uitgaat dat werkelijk verbeteren op de werkvloer begint.

 

Wat betekent de term Go to Gemba?

Gemba komt uit het Japans en betekent ‘de echte plek’. De echte plek, ofwel de werkvloer, de productieplaats, de plaats waar het werkelijk gebeurt, de plek waar waarde wordt gecreëerd. De plek waar waarde wordt toegevoegd óf afgenomen.

Dat geeft meteen aan waarom Gemba zo belangrijk is in het bedrijfsproces. Wanneer je je bedrijfsproces wilt kennen, stroomlijnen of verbeteren, is dat waar je moet zijn. Je moet met eigen ogen zien wat er gebeurt op de werkplek om te ontdekken waar het beter kan. Dat maakt Gemba dé plek voor de medewerkers én voor het management.

 

Hoe werkt Go to Gemba in de praktijk?

Met Gemba Walks breng je met regelmaat met een sturende groep een bezoek aan de werkvloer. Want dat is de plek waar waarde werkelijk wordt toegevoegd – of verspild.

Een Gemba Walk kan dagelijks zijn of wekelijks – net wat passend is voor de organisatie of de verbeterbehoefte. Tijdens de ronde over de werkvloer vertellen medewerkers in een paar minuten wat er speelt: welke procesverliezen zijn er sinds de vorige ronde geweest, zijn er obstakels in het verbeteren van efficiency, lukt het de standaarden te volgen?

Management ziet, hoort en begrijpt daarmee hoe het proces werkelijk verloopt. Deze observaties maken het voor het management eenvoudiger verbeteracties op te stellen en te prioriteren.

 

Wat zijn de voordelen van deze methode?

 1. Er ontstaat een samenwerking tussen de verschillende organisatielagen. Door tussen de machines of door de productiehal te lopen en in gesprek te gaan, ontstaat vertrouwen bij medewerkers dat leidinggevenden begrijpen wat er speelt op de vloer.
 2. Het is op de werkvloer vaak direct zichtbaar als een lijn of productie niet goed loopt. Cijfers vertellen dat niet altijd – of zijn veel omslachtiger om juist te interpreteren.
 3. Medewerkers escaleren hun probleem makkelijker en eerder naar het (midden)management, waardoor er eerder actie ondernomen wordt op verbeterpunten.

 

Go to Gemba als onderdeel van je Daily Management System

Een Daily Management System of DMS is een systeem dat er op een dagelijkse basis voor zorgt dat operationele doelstellingen worden behaald én geborgd. Een DMS wordt niet op kantoor, maar juist op en met de werkvloer uitgevoerd. Ieder op hun eigen niveau dragen lagen bij aan de centrale beleidsdoelen.

De basis van het overleg ligt in tested knowledge, ofwel je bevindingen baseren op en toetsen aan de werkelijkheid. Je maakt een plan, zorgt dat iedereen het plan kent en toetst daarna wat je nu echt bereikt hebt met je plan. Go to Gemba is een waardevolle ondersteuning bij dit traject.

Meer weten over DMS? Lees onze blog Wat is een Daily Management System?

 

Go to Gemba en Kaizen

Go to Gemba en DMS zijn ook waardevolle toevoegingen aan de Kaizen-methodiek. Kaizen is een manier van denken, gericht op een veranderende verbetercultuur. Bij Kaizen wordt er structureel gezocht naar passende verbeteringen, in plaats van naar ad hoc oplossingen. De prestaties van een bedrijf verbeter je nu eenmaal niet in 1 dag. Het gaat trapsgewijs, met kleine stapjes. 

Om te kunnen verbeteren, moet je de verspillingen kennen. En die liggen voor een groot deel op de werkvloer. Go to Gemba helpt deze verspillingen structureel in kaart te brengen en vervolgens met de basisprincipes van Kaizen de verspilling aan te pakken:

 • identificeer het probleem
 • behandel het probleem op de plek waar het zich voordoet
 • voorkom herhaling van het probleem
 • groei door naar de volgende trap in het verbetertraject

Het Plan-Do-Check-Act-principe van de Demingcirkel vormt de basis van dit verbetertraject.

 

Van Gemba Walk tot geborgde verbeteractie

Cierpa Software richt zich op structureel en gezamenlijk verbeteren. De softwaremodule Cierpa Kaizen is bij uitstek geschikt om je te ondersteunen bij Go to Gemba, met een heldere PDCA actielijst die de verbeterpunten in je organisatie zichtbaar en beheersbaar maakt voor iedereen.

Met Cierpa Kaizen kun je:

 • vanaf diverse niveaus, uit OEE en de mobiele app eenvoudig input voor acties verzamelen, zodat verbeterideeën niet meer verloren gaan
 • verbeterideeën verder uitwerken als verbeteractie (eenvoudig op te lossen), verbeterteam (complexere problemen) of verbetervoorstel (is er een investering nodig?)
 • escalatie en feedback overzichtelijk organiseren, waarmee je altijd een duidelijke leidraad hebt tijdens vergaderingen. Dat kan via de applicatie zelf of via prints van actielijsten, waardoor je de informatie ook kunt delen met niveaus die geen toegang hebben tot de tool
 • standaardlijsten per niveau instellen via de Kaizen-filters, met labels kun je een lijst instellen of makkelijker zoeken door de lijst
 • digitale whiteboards inrichten voor overleg en probleemanalyse