DMS Nr2 Site

Een DMS of Daily Management System is een systeem dat tegenwoordig vaak wordt ingezet om continu verbeteren te ondersteunen in operationele organisaties. Wat maakt het nu zo'n krachtige methode?

Een DMS zorgt er op dagelijkse basis voor dat operationele doelstellingen worden nagestreefd. Alle lagen dragen op hun eigen niveau bij aan het behalen van de centrale beleidsdoelen, die visueel en helder vertaald zijn naar doelstellingen, resultaten en acties voor de werkvloer. Leiders staan dichter bij de werkvloer en doelen worden gezamenlijk behaald én geborgd.

 

Wil je meer weten over wat een DMS is? Lees dan onze blog Wat is een Daily Management System.

 

Wat maakt DMS nu zo'n succesvolle methode?

  • Een goed werkend DMS is gebaseerd op een duidelijke beleidsimplementatie (Policy Deployment). Dat vereist dat je allereerst je doelen als organisatie helder hebt – de eerste voorwaarde voor een succesvol verbetertraject.
  • Een DMS werkt daarnaast beide kanten op: het management bepaalt de doelstellingen en brengt deze op een heldere wijze naar elk niveau in de organisatie. Dankzij de structurele feedback loops van DMS, zal informatie van de werkvloer op een effectieve en geborgde manier teruggekoppeld worden naar het management.
  • Een DMS voorkomt puur top-down management. Top-down management is nodig om de grote lijnen uit te zetten, DMS geeft de werkvloer een stuk autonomie om zelfstandig problemen op te lossen, met de mogelijkheid de actieve hulp van het management in te roepen wanneer dat nodig is. Op die manier ontstaat er meer eigenaarschap en wordt er effectiever gewerkt.
  • Mensen binnen de hele organisatie worden (in kleine groepen) betrokken in de verschillende DMS-niveaus. Die niveaus grijpen als tandwielen in elkaar en werken samen om problemen op te lossen. Je creëert daarmee betrokkenheid door de hele organisatie heen.
  • Problemen worden zoveel mogelijk in het team opgelost. Onopgeloste problemen worden gestructureerd geëscaleerd. Het basisprincipe is daarmee dat problemen die niet op te lossen zijn, uiteindelijk bij de directie belanden. Het management is ondersteunend aan wat de werkvloer nodig heeft. Dat maakt een DMS een voorbeeld van dienend leiderschap.
  • Leiders zijn direct betrokken bij de processen, de coaching en ontwikkeling van medewerkers. Ze hebben zicht op de onopgeloste problemen en kunnen anticiperen op oplossingen in de vorm van trainingen en opleidingen van medewerkers.

In welke organisaties komt een DMS goed tot zijn recht?

 

Een DMS wordt vaak toegepast in operationele organisaties die gebruikmaken van verbetermethodieken. Het bevordert de routine en dagelijkse communicatie binnen de organisaties. Inzicht en borging zijn daarbij hoofdrolspelers - net als bij onze OEE en Kaizen software.

Cierpa OEE geeft alle informatie over de behaalde resultaten en afwijkingen op de productielijnen. De afwijkingen kunnen vervolgens met een druk op de knop doorgezet worden naar Cierpa Kaizen, waar je grip op acties krijgt middels de bekende PDCA-cyclus. Zo heb je zicht op al je acties en borg je het eindresultaat.

 

Lees hier hoe Cierpa Kaizen en Cierpa OEE jou helpen meer te bereiken met jouw DMS!

Cierpa Kaizen

Wil jij een vrijblijvende demo van onze software?

In een korte demo legt één van onze medewerkers jou graag uit hoe Cierpa Kaizen werkt en hoe jij Cierpa Kaizen optimaal kunt inzetten in jouw organisatie

Bel met ons

Wil je graag een medewerker spreken?

010 261 4171
Mail ons

Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord. (uiterlijk 2 werkdagen)

info@cierpa.nl

Vul dit formulier in, dan nemen wij contact met jou op.