Een digitaal whiteboard inzetten bij het verbeterproces

Een digitaal whiteboard is een nieuwe manier om het verbeterproces te ondersteunen. Wat zijn de voordelen ervan ten opzichte van een traditioneel whiteboard?

 

Whiteboards in het verbeterproces

Van oorsprong werkt het verbeterproces volgens het Kaizen-principe van continu verbeteren. Door de hele organisatie worden in de dagelijkse werkomgeving verbeterideeën verzameld, met name ook van de werkvloer. De verbetervoorstellen worden omgezet in verbeteracties, waarmee het werkproces daadwerkelijk veranderd wordt.

Whiteboards zijn een perfecte manier om verbetervoorstellen te noteren, beoordelen en vergelijken. Éénduidig, visueel en voor iedereen bereikbaar. De voorstellen worden beoordeeld volgens een effort/impactmatrix, waarbij het algeheel duidelijk moet zijn waarom het ene voorstel wel wordt uitgevoerd en het andere (nog) niet. Door deze heldere manier van filteren blijft iedereen betrokken en gemotiveerd om nieuwe voorstellen aan te leveren.

Er wordt vaak gewerkt volgens het principe 1 eruit, 1 erin: eerst een voorstel afmaken en dan verder naar een nieuwe.

 

Traditionele whiteboards

Het klassieke whiteboard bestaat uit een groot bord met post-its, geplaatst op een centrale plek op de werkvloer. Gedurende de werkdag kan iedereen makkelijk een post-it plaatsen. Verschillende kleuren kunnen staan voor bepaalde thema’s of afdelingen. In het midden van het whiteboard staat een effort/impactmatrix. Rechts zie je een zogenoemde swim lane, waarop je kunt zien wie waarmee bezig is.

Hoewel traditionele whiteboards op zich goed werken, is er zeker ruimte voor verbetering. Zo zijn enkele nadelen van fysieke whiteboards:

- het is lastig als je een groter bedrijf hebt, met meerdere afdelingen. Hoe werk je overkoepelend? En hoe breng je fysiek je post-its van de ene naar de andere afdeling?

- post-its kunnen kwijtraken. Zeker na een paar keer verplaatsen plakken ze niet meer goed en raak je ze in een onbewaakt ogenblik kwijt.

- het biedt geen overzicht of ruimte voor analyse: hoeveel voorstellen zijn er, wat is de kwaliteit van nog te leveren voorstellen, leveren voorstellen nu ook werkelijk de verwachte besparing op of wordt die besparing structureel te hoog of te laag ingeschat? Dergelijk inzicht kan de verbetervoorstellen aanzienlijk verbeteren. Cierpa Kaizen biedt al jaren ondersteuning op dit vlak, ook voor traditionele whiteboards.

 

Digitale whiteboards

De afgelopen jaren zijn digitale whiteboards aanzienlijk in prijs gedaald. Dat maakt ze aantrekkelijk om op grote schaal toe te passen – en om ze mee te nemen in de ontwikkeling van onze verbetermethode.

Daarom hebben wij het digitale whiteboard ontwikkeld, een visuele laag in Cierpa Kaizen. Dit maakt het mogelijk om meer structuur en overzicht aan te brengen en de verbetervoorstellen te integreren met de Kaizen-verbetertechniek.

Met smartboards op de gewenste werklocatie(s) kunnen de digitale whiteboards makkelijk bediend worden door iedereen in de organisatie. Vervolgens kunnen verbetervoorstellen makkelijk worden omgezet naar verbeteracties in Cierpa Kaizen.

De digtale whiteboards zijn een uitkomst in het verbeterproces:

- er raakt niets meer kwijt

- voorstellen van verschillende afdelingen zijn makkelijk te verzamelen

- het is makkelijk voorstellen te classificeren

- het is eenvoudig een voorstel om te zetten in een actie en toe te wijzen aan een bepaald team of persoon in Cierpa Kaizen

- de analytische mogelijkheden brengen de voorstellen perfect in kaart: hoeveel voorstellen worden er ingediend en uitgevoerd, wat is de werkelijke waarde van de voorstellen, wat zijn de trends in de meest succesvolle verbeteracties?

Met een digitaal whiteboard wordt continu verbeteren dus aanzienlijk makkelijker en sneller.

 

Meer weten over digitale whiteboards?

Bekijk de werking van het digitale whiteboard in het onderstaande filmpje! 

Thumbnail
Het digitale whiteboard

Cierpa Kaizen in 3 minuten

In dit filmpje een heldere uitleg wat Cierpa Kaizen precies voor u doet.

Thumbnail

NAAR CIERPA KAIZEN

Meer over Cierpa Kaizen en digitale whiteboards in uw bedrijf?

Meer uitleg over het whiteboard, Cierpa Kaizen en de meerwaarde van deze software voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op!

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Een digitaal whiteboard inzetten bij het verbeterproces