Welke verspillingen zijn er in uw productieproces?

Echte topbedrijven zijn die bedrijven die erin geslaagd zijn de verspillingen uit hun productieproces te verwijderen. Bijna elk bedrijf of organisatie wil wel ‘de top’ zijn op zijn of haar vakgebied. Dat is immers de beste garantie voor continuïteit. Maar hoe kom je daar? En waar ligt die top eigenlijk? Waar zit uw organisatie nu? En welke verspillingen spelen in uw productieproces?

Wat zijn verspillingen in het productieproces?

Verspillingen zijn kort gezegd alle activiteiten die plaatsvinden in een proces, die in de ogen van de klant geen waarde toevoegen aan het eindproduct of dienst. We spreken vaak van groene en rode activiteiten, waarbij de groene activiteiten wel, en de rode geen waarde toevoegen. Topbedrijven weten groen te optimaliseren en rood te elimineren.

Welke activiteiten nu precies groen zijn, hangt af van een groot aantal bedrijfs- en branchespecifieke factoren. De rode activiteiten daarentegen zijn voor ieder bedrijf identiek, maar niet allemaal even relevant. Belangrijker voor u is om vast te stellen welke activiteiten wel en niet bijdragen aan het behalen van uw bedrijfsdoelen.

Wat is uw doel en wat betekent dat voor de verspillingen?

Streeft u er bijvoorbeeld naar om ‘de snelste’ te zijn in de branche, dan zijn alle activiteiten die de doorlooptijd verlengen, zoals wachten, opslag, transport en handling, overproductie e.d. storende rode activiteiten oftewel, verspillingen. Wilt u juist de goedkoopste zijn, dan wilt u bijvoorbeeld zo min mogelijk machine-stilstanden, omsteltijden, machine-snelheidsverliezen en uitval. En wilt u juist op kwaliteit scoren, dan zijn alle defecten uit den boze.

De vraag die u zich eerst dient te stellen is dus: willen we sneller, beter en/of goedkoper zijn dan de concurrentie?

Afhankelijk van uw keuze wilt u vanzelfsprekend vervolgens antwoord gaan vinden op de vraag: wat zijn dan mijn verspillingen, en waar zitten die? En in welke mate beïnvloeden die mijn doelstellingen? U moet met andere woorden vaststellen hoe goed u eigenlijk nu al bent. Die vraag vereist ten eerste een helder inzicht in uw proces. Welke stappen vinden er nu precies plaats? Het zal u verbazen hoeveel organisaties niet precies in beeld hebben hoe hun eigen proces tot in detail verloopt. Technieken als VSM (Value Stream Mapping) of Makigami kunnen u helpen om elke processtap generiek of juist tot in detail vast te leggen. Maar daarmee heeft u nog geen direct zicht op waar de verspillingen zitten.

De cruciale stap nu is om al die stappen te gaan meten. Want; meten is weten.

Meten van verspillingen in het productieproces

Hoe vaak staat een machine stil? En waarom staat hij dan stil? Hoeveel procent van de officiële capaciteit van de machine gebruikt u eigenlijk? Dit kunt u meten met OEE. OEE (Overall Equipment Effectiveness) laat u zien hoe efficiënt u uw productiemiddelen gebruikt en toont duidelijk de belangrijkste verspillingen. Met de verbeterinitiatieven en verbetertechnieken die volgen uit deze kennis over uw verspillingen, kunt u actief gaan werken aan het elimineren van verspillingen uit uw arbeidsproces.

Jeffrey van Dodewaard van Vetipak vertelt in dit interview hoe de werkwijze bij het bedrijf verschoof van reactief naar proactief en wat het resultaat daarvan is.

OEE-software

OEE-software geeft direct inzicht in verspilling in het productieproces – en toont meteen de achterliggende reden ervan. Waarom wordt er niet maximaal geproduceerd? Cierpa OEE bundelt handmatige, digitale of real-time verzamelde gegevens en zet ze om in inzichten. En met die inzichten kunt u direct al 3-5% outputverbetering verwachten!

Cierpa OEE in 3 minuten

NAAR CIERPA OEE

Meer over Cierpa Software

Wilt u meer weten over verspillingen in uw arbeidsproces en de mogelijkheden om deze te elimineren? Bent u benieuwd wat Cierpa Software voor u zou kunnen betekenen? Wij denken graag met u mee! Neem contact op voor gratis advies of een online demo. 

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Welke verspillingen zijn er in uw productieproces?