Hoeveel stappen kent uw verbetercyclus?

De onmisbare stappen in uw verbetercyclus zijn helder: Plan – Do – Check – Act. Maar de ene verbetercyclus is eenvoudiger dan de ander. Hoe kunt u bepalen hoeveel en welke stappen nodig zijn in een specifieke situatie?

Een eenvoudige verbetercyclus: oorzaak en oplossing zijn bekend

Vaak kunnen verbetersituaties heel eenvoudig zijn. Er is geen verder onderzoek nodig, er kan meteen gewerkt worden aan een oplossing en de verbetercyclus kan door 1 persoon worden doorlopen. De kosten zijn nihil en de doorlooptijd is heel kort. In dit geval zijn de tussenstappen in de verbetercyclus:

Plan
Do
Check
Act

Een snelle verbetercyclus: oorzaak is bekend, maar de oplossing niet

Wanneer nog gezocht moet worden naar een oplossing, wordt de verbetercyclus uitgebreid met enkele tussenstappen. Vaak zijn er meerdere afdelingen of personen nodig om tot een oplossing te komen. De kosten en opbrengsten moeten in dit proces ook in kaart gebracht worden. De doorlooptijd van de cyclus wordt vanzelfsprekend langer. De tussenstappen in de verbetercyclus zijn in dit geval als volgt:

Plan
– beschrijving van het probleem
– belangrijkste oorzaken en verbeterideeën opstellen
– verwachte besparing van de verbetering in kaart brengen
Do
Check
Act

Een complete verbetercyclus: oorzaak is onbekend, en dus de oplossing ook niet

De meest uitgebreide verbetercyclus zien we wanneer een probleem speelt, maar de oorzaak nog niet geïdentificeerd is. Er zijn vaak mensen van verschillende afdelingen nodig om de oorzaak te onderzoeken en de verbeteringen uit te voeren. Bij aanvang van de verbetercyclus is nog niet te zeggen wat de kosten en opbrengsten zullen zijn of wat de doorlooptijd van de cyclus zal zijn. De tussenstappen van deze verbetercyclus zijn:

Plan
– probleemomschrijving
– team samenstellen
– doelstelling opstellen
– planning opstellen
– proces in kaart brengen
– soort verliezen in kaart brengen
– basisconditie vastleggen
– analyseren
– oorzaak & gevolg
– tegenmaatregelen
– uitvoeringsplan opstellen
Do
Check
Act
– standaarden opstellen
– presentatie

Het werken in een verbetercyclus is essentieel in het lean werken, beaamt ook consultant Peter Santegoeds in dit interview. Het omzetten in een praktisch werkbare methode is echter niet altijd even eenvoudig. Vrijwel iedereen die lean wil werken begint met het maken van actielijsten in Excel. Maar wie heeft dan inzicht op de voortgang? En in welke sheet staat uw actie? Wie heeft de laatste versie? Daarom is Cierpa Kaizen ontwikkeld.

Cierpa Kaizen

Cierpa Kaizen geeft een overzicht van de doelstelling, de uitvoering en de rollen die worden toegewezen voor ieder verbeterpunt. Met voortgangsgrafieken, visuele statuscodering (de bekende ‘PDCA bolletjes’) en gemiddelde doorlooptijden wordt zelfstandig verbeteren echt zichtbaar gemaakt. En zo neemt de snelheid van het verbeterproces toe. Bovendien is het verbeterpotentieel van de verbetercyclus direct bij aanvang zichtbaar. 

De voordelen

  • Een PDCA bolletje in plaats van een tekstuele actielijst
  • Kant-en-klare prints voor whiteboardoverleg
  • Grip op grote volumes aan ideeën dankzij overzicht én detail
  • Combineert verbeteracties met verbeterteams die door het project heen bewegen
  • Handig naslagwerk van best practices en richtlijnen
  • Impact in euro’s zichtbaar
  • Verfijnd rechtenmodel, inclusief de scheiding intern/extern

Cierpa Kaizen in 3 minuten

Thumbnail

NAAR CIERPA KAIZEN

Meer over Cierpa Kaizen

Benieuwd wat Cierpa Kaizen voor u zou kunnen betekenen? Wij denken graag met u mee! Neem contact op voor vrijblijvend advies of een online demonstratie!

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Hoeveel stappen kent uw verbetercyclus?